Vláda SR schválila Správu za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu na rok 2018

Vláda Slovenskej republiky v prítomnosti premiéra Roberta Fica na svojom 61. zasadnutí v stredu 7. júna 2017 prerokovala a schválila materiál Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018. Na rokovaní vlády SR sa za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý Správu predkladal, zúčastnili predseda ÚSŽZ Jána Varšo a podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka.

Vláda SR zároveň poverila svojho predsedu predložiť Správu za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018 do Národnej rady SR. Predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí poverila vláda SR odôvodniť Správu za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018 vo výboroch Národnej rady SR.