Vláda SR schválila Správu za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu na rok 2019

Vláda Slovenskej republiky v prítomnosti premiéra Petra Pellegriniho na svojom 109. zasadnutí v stredu 6. júna 2018 prerokovala a schválila ako v poradí 10. bod rokovania materiál Správa za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019. Na rokovaní vlády SR sa za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý Správu predkladal, zúčastnili predseda ÚSŽZ Ján Varšo a podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka.

Vláda SR zároveň poverila svojho predsedu predložiť Správu za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019 do Národnej rady SR.

Predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí poverila vláda SR odôvodniť Správu za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019 vo výboroch Národnej rady SR.

 

SCHVÁLENÝ MATERIÁL – SPRÁVA ÚSŽZ – NA ROKOVANÍ VLÁDY SR  6. júna 2018

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27531