Vladimíra Skalského zvolili za predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) zostáva aj v ďalšom funkčnom období Vladimír Skalský. Na ďalšie štyri roky ho v sobotu 26. októbra 2019 v Bratislave zvolili delegáti VI. riadneho valného zhromaždenia strešnej organizácie našich krajanov vo svete.  Vo výkonnom výbore SZSZ Vladimíra Skalského z Českej republiky doplnili podpredsedovia Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA, tajomníčky Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska a Svetlana Zolňanová zo Srbska, ako aj členovia výboru Andrej Dan Bárdoš z Česka a Ján Šuľan zo Srbska. Na VZ SZSZ sa zúčastnil a prítomným delegátom sa prihovoril aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

"V uzneseniach SZSZ sa ako o zásadnej priorite hovorí o urýchlenom zriadení Centra slovenského zahraničia ako projektu tejto strešnej organizácie, zvýšení komfortu volieb zo zahraničia, ale aj o preskúmaní možnosti zastúpenia krajanov v Národnej rade SR po vzore radu iných krajín," uviedol V. Skalský. SZSZ privítalo stúpanie finančnej podpory krajanských projektov. Aj keď podľa združenia má stále Slovensko čo naprávať. Združenie na zhromaždení riešilo tiež migráciu Slovákov zo Srbska či Ukrajiny na Slovensko, a naopak zo Slovenska do západnej Európy či zámoria. "Nová situácia vyžaduje prehodnotenie niektorých prístupov, vrátane zmeny definície zahraničného Slováka, ktorá dnes neobsiahne krajanov, ktorí síce dlhodobo žijú v zahraničí, ale majú trvalé bydlisko na Slovensku," skonštatoval Vladimír Skalský.

Hlavnými témami valného zhromaždenia bola bilancia uplynulých štyroch rokov i načrtnutie vízie do budúcnosti. Svetové združenie Slovákov v zahraničí združuje podľa informácie, ktorú jeho predseda V. Skalský poskytol TASR, 121 slovenských spolkov a inštitúcií z 24 krajín sveta.