Vlásky česať, vrkoče zapletať… Národopisná výstava Slovákov v Maďarsku

Ak národnostná kultúrna inštitúcia našich krajanov v ich domovskom štáte dokáže vytvárať kultúrno-prezentačné hodnoty aj prostredníctvom spoločných projektov, podujatí či výstav s múzejnými, národopisnými a dokumentárnymi organizáciami väčšinového národa, ide o dobré znamenie kultúrno-historických a spoločensko-poznávacích prienikov života v konkrétnej krajine. Ak sa toto zbližovanie darí Slovákom v Maďarsku vo vzťahu k väčšinovému národu, ide vo všeobecnosti o pozitívny jav vedúci k vzájomnému zbližovaniu a vnímania sa Slovákov a Maďarov na báze prelínania sa kultúrneho dedičstva oboch národov – slovenského aj maďarského. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku má v oblasti týchto aktivít nezastupiteľné miesto. Nuž a svojou hmatateľnou spoluprácou to potvrdzuje aj aktuálne, keď sa vo štvrtok 13. decembra 2018 koná v Ráckeve (Peštianska župa) vernisáž národopisnej výstava s názvom Vlásky česať, vrkoče zapletať.

Na vernisáž do Múzea Árpáda v Ráckeve o 17.00 h pozývajú Réka Jáki, riaditeľka Múze Árpáda v Ráckeve a etnologička Katarína Király, riaditeľka Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Národopisnú výstavu otvorí a jej obsah priblíži kurátorka Katarína Király, v kultúrnej časti programu vystúpi speváčka ľudových piesní Zuzana Csasztvan.

Výstava „Vlásky česať, vrkoče zapletať“ potrvá v Ráckeve do 31. marca 2019.