Vnútorné predpisy – rok 2012

1/2012 – smernica o poskytovaní dotácií 

2/2012 – dodatok č. 1 k predpisu č. 55/2011 

3/2012 – dodatok č. 2 k predpisu č. 12/2011

4/2012 – dodatok č. 1 k predpisu č. 59/2011 

5/2012 – dodatok č. 2 k predpisu č. 14/2011

6/2012 – dodatok č. 2 k predpisu č. 9/2011

7/2012 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 16 

8/2012 – metodický pokyn o poskytovaní dotácií

Prílohy č. 7 a č. 8 k predpisu č. 8/2012

9/2012 – dodatok č. 1 k predpisu č. 1/2012 

10/2012 – dodatok č. 1 k predpisu č. 8/2012

11/2012 – dodatok č. 3 k predpisu č. 12/2011 

12/2012 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 17 

13/2012 – príkaz o postupe zadávania zákaziek č. 18

14/2012 – štatút dotačnej komisie

15/2012 – štatút dotačnej subkomisie pre školstvo a vzdelávanie

16/2012 – štatút dotačnej subkomisie pre kultúru a kultúrne dedičstvo

17/2012 – štatút dotačnej subkomisie pre vedu a výskum

18/2012 – štatút dotačnej subkomisie pre informácie

19/2012 – štatút dotačnej subkomisie pre médiá

20/2012 – štatút dotačnej subkomisie pre stavby

21/2012 – rokovací poriadok dotačnej komisie

Príloha č. 2 k predpisu č. 21/2012

22/2012 – rokovací poriadok dotačnej subkomisie pre školstvo a vzdelávanie

Príloha č. 2 k predpisu č. 22/2012

23/2012 – rokovací poriadok dotačnej subkomisie pre kultúru a kultúrne dedičstvo

Príloha č. 2 k predpisu č. 23/2012

24/2012 – rokovací poriadok dotačnej subkomisie pre vedu a výskum

Príloha č. 2 k predpisu č. 24/2012

25/2012 – rokovací poriadok dotačnej subkomisie pre informácie

Príloha č. 2 k predpisu č. 25/2012

26/2012 – rokovací poriadok dotačnej subkomisie pre médiá

Príloha č. 2 k predpisu č. 26/2012

27/2012 – rokovací poriadok dotačnej subkomisie pre stavby

Príloha č. 2 k predpisu č. 27/2012

28/2012 – pokyn o nákupe balených minerálnych vôd z rozpočtových prostriedkov ÚSŽZ

29/2012 – predpis na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

30/2012 – dodatok č. 1 k predpisu č. 29/2012

31/2012 – rozhodnutie č. 1/2012 o organizačnej zmene na ÚSŽZ

32/2012 – dodatok č. 1 k predpisu č. 21/2011

33/2012 – rozhodnutie č. 2/2012 o prebytočnom majetku

34/2012 – rozhodnutie č. 1/2012/INV

35/2012 – rozhodnutie č. 2/2012/INV

36/2012 – rozhodnutie č. 3/2012/INV

37/2012 – rozhodnutie č. 3/2012 o neupotrebiteľnom majetku

38/2012 – smernica o poskytovaní dotácií

39/2012 – metodický pokyn o poskytovaní dotácií na rok 2013