Vo víre tanca Slovákov v Maďarsku v dolnozemskom Sarvaši

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku usporiada v sobotu 12. októbra 2019 v Sarvaši Celoštátnu kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre tanca”. V rámci podujatia, ako informuje Katarína Király, riaditeľka  Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM),  organizuje ÚKSM stretnutie vedúcich umeleckých kolektívov, aby spoločne prediskutovali možnosti rozvoja a uchovávania našej tanečnej kultúry po roku 2020.  

Odštartovanie dvojročne usporiadanej kvalifikačnej prehliadky Vo víre tanca v roku 2009 bolo významným medzníkom v histórii folklórneho hnutia Slovákov v Maďarsku. Cieľom organizátora bolo podporovať nepretržitú odbornú činnosť slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov na poli uchovávania tradičnej tanečnej kultúry na vysokej úrovni a posilňovať etnickú identitu členov slovenských spoločenstiev.

Pred šiestimi rokmi Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy založilo Cenu Štefana Lamiho, ktorú udeľuje v súčinnosti s Verejnoprospešnou nadáciou za Slovákov v Maďarsku. Prvá cena pre kolektív bola odovzdaná Folklórnej skupine Pišpek v rámci galaprogramu Dňa Slovákov v Maďarsku v roku 2014 v Kestúci. „Vo víre tanca“ sme v roku 2015 rozšírili aj o výstavu, ktorú sme pripravili k príležitosti 90. výročia narodenia Štefana Lamiho, aby jeho činnosť na poli osvety a folklóru spoznala aj mladšia generácia.

Taktiež v roku 2015 sa o kvalifikáciu mohli uchádzať aj detské tanečné skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci. Vzhľadom na to, že v niektorých súboroch v uplynulom období značne klesol počet aktívnych tanečníkov, ústav chce poskytnúť možnosť na prezentáciu choreografií aj v zníženom počte tanečných párov. Cieľom stretnutia je predstaviť tradičnú tanečnú kultúru Slovákov v Maďarsku a ohodnotiť interpretáciu účinkujúcich súborov a sólových interpretov porotou a poskytnúť im odborné rady.

KATARÍNA KIRÁLY

riaditeľka  Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku