Vojtech Zamarovský, výnimočný slovenský spisovateľ, aj po 10 rokoch od odchodu do večnosti oslovuje čitateľskú obec

Významný slovenský spisovateľ a publicista Vojtech Zamarovský sa stal legendou literatúry faktu a významným popularizátorom antickej histórie. V utorok 26. júla 2016 uplynulo desať rokov od jeho úmrtia. Jeho celoživotnou láskou boli staroveké civilizácie, ktorým venoval svoju bohatú literárnu činnosť mnohokrát ocenenú doma i v zahraničí. Bol nositeľom čestného titulu Veľvyslanec helenizmu za rok 2006, ktorý mu udelila prefektúra gréckych Atén za celoživotné dielo a príspevok k šíreniu myšlienok helenizmu v celom regióne strednej a východnej Európy. K najznámejším dielam Vojtecha Zamarovského patria Za siedmimi divmi sveta, Objavenie Tróje, Grécky zázrak či Vzkriesenie Olympie. Týmto vstupom priblížila TASR výnimočného slovenského spisovateľa v deň 10. výročia jeho odchodu do večnosti.

Vojtech Zamarovský sa narodil  5. októbra 1919 v Trenčíne do rodiny kominárskeho majstra. Prvý dotyk s históriou rodného mesta výrazne ovplyvnil život budúceho helénskeho odborníka. Odmalička poznal rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale, ktorý v roku 179 n. l. vytesali Rimania na počesť víťazstva nad germánskymi kmeňmi. Fascinovaný hĺbkou trenčianskych dejín rozhodol sa zasvätiť svoj život veľkým starovekým národom ako boli Rimania, Gréci, Babylončania, Egypťania či Sumeri.

Vojtech Zamarovský vyštudoval ekonómiu a právo v Bratislave a v českej Prahe. Po vysokoškolských štúdiách pracoval v Slovenskej národnej banke, neskôr na Povereníctve priemyslu v Bratislave, od roku 1946 na Úrade predsedníctva vlády v Prahe a od roku 1951 v Štátnom plánovacom úrade. Na začiatku 50. rokov 20. storočia musel z politických dôvodov odstúpiť z funkcií a zamestnal sa ako administratívny pracovník v pražskom vydavateľstve. Po prekladateľskej činnosti z oblasti ekonomiky a finančníctva sa od roku 1956 sústredil na vlastnú literárnu tvorbu.

Dlhodobý intenzívny záujem o históriu starovekých kultúr priviedol Zamarovského k literárnemu spracúvaniu tejto tematiky, ktorá sa potom stala doménou jeho celoživotnej tvorby. Knihy legendárneho priekopníka literatúry faktu v celosvetovom meradle vyšli v miliónoch výtlačkov a boli preložené do 14 jazykov. Už Zamarovského prvé diela Za siedmimi divmi sveta (1960), Za tajomstvom ríše Chetitov (1961) či Objavenie Tróje (1962) boli dôkazom autorovej obdivuhodnej rozhľadenosti v danej problematike. Za úspechom tvorby Vojtecha Zamarovského stálo tiež čitateľsky príťažlivé podanie odborných informácií.

K jeho mimoriadne prínosným dielam patria knihy ako Na počiatku bol Sumer (1966), Bohovia a hrdinovia antických bájí (1969), Dejiny písané Rímom (1971), Grécky zázrak (1974) či Ich veličenstvá pyramídy (1977). Dejiny antických olympijských hier zobrazil v knihe Vzkriesenie Olympie (1978) a taktiež prerozprával staroveké eposy Gilgameš (1975) a Aeneas (1981). V rokoch 1999-2003 vyšlo postupne v rámci súborného diela 13 precízne zrevidovaných, doplnených a aktualizovaných kníh Vojtecha Zamarovského, z ktorých vzišiel aj 13-dielny dokumentárny televízny seriál.

Je unikátne, že z diel slovenského historika čerpal a možno dodnes čerpá, školský vzdelávací systém v Grécku, nakoľko ich encyklopédie sú údajne príliš odborné, alebo príliš jednoduché. „Bol autorom, ktorý vedel podať históriu tak, že tomu rozumel každý, či už univerzitný profesor, alebo obyčajný človek. A v tom bola veľkosť Vojtecha Zamarovského", povedal o ňom podpredseda Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského Ivo Veliký.

Významný trenčiansky rodák, ako uvádza v medailóne o Vojtechovi Zamarovskom TASR, trpel na sklonku života Parkinsonovou chorobou, zomrel 26. júla 2006 v českej Prahe vo veku nedožitých 87 rokov. Jeho vzácne diela však žijú ďalej.