Vojvodinskí „ČAROSLOVÁCI“ znovu čarovali

Naši čaroslováci nenechali na seba dlho čakať a v marci máme hneď ďalšie, v poradí už 7. číslo Čaroslovu. Siedmy raz čaroslováci spoločne narábali so slovami, siedmy raz odhaľovali a spoločne si vychutnávali čaro slova. Svoje tvorivé nápady, fantáziu nenechali sami pre seba, ale ich siedmy raz nesebecky prezentovali v našom spoločnom časopise. V ňom s dobrým pocitom zo skvele urobenej práce zverejnili a archivovali množstvo informácií a fotografií o dianiach v našich školách, zverejnili množstvo vlastnej literárnej a výtvarnej tvorby.

Čaroslov je jeden z možných spôsobov, ako sa vytrhnúť z bežnej reality a stať sa súčasťou sveta žiackej fantázie, humoru, hravosti a tvorivej energie. Aj tentoraz Čaroslov zvýšil sebavedomie slovenských žiakov a svojim čitateľom zvýšil povedomie o význame vojvodinských slovenských škôl v zachovávaní a upevňovaní národnej identity, jazyka a kultúry u žiakov, učiteľov, všeobecne vojvodinských Slovákov. Je prostriedkom na zviditeľňovanie slovenského menšinového školstva v zahraničí.

V súčasnosti je Čaroslov jediný spoločný časopis vojvodinských slovenských žiakov a učiteľov, ktorí si aj týmto spôsobom rozširujú a skvalitňujú základné a stredoškolské vzdelanie.

Nájdite si na Čaroslov čas a nechajte sa rozptýliť. Neoľutujete!

Prajeme príjemné čítanie!

Mária Andrášiková

 

Nové číslo Čaroslovu vyšlo s finančným prispením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Môžete si ho pozrieť a prečítať na internetovej stránke www.caroslov.rs