Voľba prezidenta SR 2014 a Slováci žijúci v zahraničí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška Rozhodnutím predsedu NR SR z 19. decembra 2013 o vyhlásení voľby prezidenta SR oficiálne oznámil termín konania voľby prezidenta SR s tým, že 1. kolo voľby sa uskutoční v sobotu 15. marca 2014. Podľa zákona o spôsobe voľby prezidenta voľbu vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 55 dní pred dňom jej konania.

Podľa Ústavy SR za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo voľby. Pavol Paška predmetným rozhodnutím stanovil dátum 2. kola voľby na sobotu 29. marca. Do druhého kola voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. Nový prezident bude inaugurovaný 15. júna 2014.

Keďže s približujúcim sa dňom termínu voľby prezidenta SR sa množia otázky Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa obracajú na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so žiadosťou o ozrejmenie možnosti zúčastniť sa prezidentskej voľby 2014 v SR, poskytujeme im v tejto súvislosti základnú informáciu. Podľa zákona č. 46/1999 Z. z. z 18. marca 1999 o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, § 1, ods.2  – citujeme: „Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky.“

Ďalšie podrobnejšie informácie o prípadnej voľbe prezidenta mimo trvalého pobytu, napríklad v hlavnom meste SR  Bratislave, poskytne Slovákom žijúcim v zahraničí zastupiteľský úrad SR v krajine, v ktorej majú prechodný pobyt.