Voľby do Národnej rady SR v roku 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016. Problematiku volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovákov žijúcich v zahraničí a všetkých krajanov, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa volieb do NR SR a vzťahuje sa na nich volebné právo upozorňujeme a zároveň im odporúčame, že všetky podrobné informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú zverejnené na:

 webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Informácie o hlasovaní prostredníctvom pošty. 

 

Podrobné informácie:

http://www.minv.sk/?nr16-info1

http://www.minv.sk/?nr16-posta