Vrcholná prehliadka slovenského folklóru v Maďarsku v obci Banka

Stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktoré možno v súradniciach našich krajanov, sústredených či roztrúsených vo väčších slovenských pospolitostiach či „za hrste“, zrátajúc ich na niekoľkých párov rúk v okolo 100 obciach a mestách Maďarska, patrí v neveľkej obci Banka (Bánk) vskutku k vzorovým. Nebude tomu inak ani počas víkendu 29.-30. júla 2017, keď v nádhernej atmosfére bezprostrednej slovenskej žičlivosti, privítajúc aj množstvo Slovákov zo Slovenska (vrátane folklórnych súborov), sa odvinie na pódiu i mimo neho úchvatný program 21. Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku a 51. Novohradského národnostného stretnutia.

Na hodnotný, obsažný a najmä zážitkovo podnetný dvojdňový program srdečne pozývajú organizátori – Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy, ako aj ďalší spoluorganizátori. Podujatie, ktoré vďaka úrovni folklórnych súborov, duchovného a ľudského rozmeru patrí k výnimočným prejavom ochrany a rozvíjania kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.