„Východňárky Seredne“ – kalendár organizácie žien Dôvera z Ukrajiny s dotykmi predkov na Zakarpatsku

Na milú prezentáciu svojej činnosti skrze originálny nástenný kalendár, ako aj vyznania Slovákov zo Zakarpatska – západnej časti Ukrajiny, v ktorej pretrváva slovenský fenomén nielen v Užhorode, ale aj v okolitých obciach, pozvala v Bratislave Slovenská pedagogická knižnica a Zakarpatská kultúrno-osvetová organizácia slovenských žien Dôvera zo Seredného. Na pôde Slovenskej pedagogickej knižnice jej riaditeľ Vladimír Grigar privítal v stredu 27. marca 2019 okrem účastníkov a hostí zaujímavého popoludnia aj Marinu Dudaš, predsedníčku Dôvery. Účastníkom prezentácie a následnej podnetnej debaty v kruhu priateľov Slovákov zo Zakarpatska sa prihovoril aj Ján  Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Marina Dudaš oboznámila prítomných s prierezom kľúčových aktivít Slovákov organizovaných vo viacerých spolkoch a organizáciách v ukrajinskom Zakarpatsku. Okrem iného podčiarkla, že „slovenské krajanské spolky na Ukrajine aj napriek rôznosti názorov snažia sa podporovať svojich členov, pomáhajú staršiemu pokoleniu, kým u mladých sa snažia vychovávať pocit identity so slovenským národom.“

Zakarpatská kultúrno-osvetová organizácia slovenských žien Dôvera všestranne podporuje charitatívne, občianske a náboženské organizácie, ktoré pracujú so zástupcami slovenskej národnosti v kraji. Primárne sa vo svojej činnosti Dôvera sústreďuje na oblasť kultúry a duchovna, ako aj zvýšenie celkového životného blahobytu slovenskej národnosti v Serednom a všeobecne v Zakarpatsku. Prítomných na prezentácii Marina Dudaš nezabudla pozvať do Zakarpatska a konkrétne do malebnej obci Seredné  (ako sa píše v kalendári s originálnym názvom „Východňárky Seredne“) – „kraja sladkého hrozna, chutných koláčov, melódií slovenských piesní a jedinečnosti ľudských osudov, ktoré vytvárali históriu predkov tunajších Slovákov.“

Marina Dudaš sprítomnila aj samotnú ideu, zrod a význam nástenného kalendára na rok 2019 „Východňárky Seredne“, ktorý sa stretol s ohlasom už počas jeho slávnostného uvedenia v januári 2019 v Centre kultúr národnostných menšín Zakarpatska v Užhorode. Keďže obrazová časť kalendára v jednotlivých mesiacoch je akoby príjemnou pripomienkou na rodinných predkov v príbehoch a portrétoch na fotografiách, vytvára vskutku originálne praktické dielko okrem emotívneho aj podstatný dokumentárny oblúk historickej slovenskej stopy v tejto časti Ukrajiny.

Kalendár pôsobí aj ako motivačný faktor, keďže v podobnom duchu bádania po predkoch a odhaľovania nepoznaného v rodostromoch – aj s využitím oprášených rodinných albumov, fotozáberov takmer zabudnutých hospodárskych či umelecko-úžitkových artefaktov na povalách dosluhujúcich domov a chalúp či spomienkami na najsilnejšie posolstvá prastarých otcov či starých materí, si môžete vcelku bezproblémovo pri nevysokých nákladoch vytvoriť „kalendár rodinného typu“ aj vy…

Vráťme sa však ku kalendáru „Východňárky Seredne“. Vo svojej slovnej časti nesie podnetné odkazy nielen samotných tvorcov, ale vo všeobecnosti tlmočí aj skúsenosti, pocity a nádeje Slovákov v Zakarpatsku. A tak aj preto niekoľko myšlienok z dielka Zakarpatskej kultúrno-osvetovej organizácie slovenských žien Dôvera zo Seredného si dovolíme citovať.

 

VYZNANIE

„Nosíme vo svojom srdci kúsok svojho domova, zeme, ktorá je rodiskom a kolískou jednoty všetkých Slovákov na celom svete. Prišlo na svet pokolenie, ktorému sú ukradnuté tradičné oslavy Vianoc, Veľkej noci, vymenili sme koledy na zahraničné piesne, máloktoré deti si vychutnajú čaro koledy, vymierajú tradície veľkonočného šibania, málokto z mladých vie zaspievať a zatancovať tradičné slovenské piesne a tance.“

 

VÝZVA

„Čím pomôžeme novému pokoleniu? Umožníme im uvidieť zem našich praotcov, otčinu, ktorá sa líši od ich domova, naučíme ich jazyk, a hlavne – či im dáme možnosť byť Slovákmi? Prišli nové časy, lákajú nás nové kultúry, učíme sa všetkému novému, ale je otázkou, či sa nestratíme v oceáne sveta, či si zachováme svoju identitu. Aby sme mali čo odovzdať budúcemu pokoleniu, musíme sa vrátiť späť do svojej minulosti.“

 

ROZJÍMANIE

„Musíme si uvedomiť, aké je krásne byť spoludedičmi jednej spoločnej vlasti.

Byť krajanom znamená uchovať si svoj jazyk, svoju kultúru, svoje tradície v srdci do konca života.

Byť krajanom znamená nosiť si svoju vlasť vo svojej pamäti ako genetickú pamiatku na všetko krásne, čo sme dostali do vienka od svojich rodičov.

A keďže sme ženskou krajanskou organizáciou, nemohol nám ujsť život žien, ktoré vytvárali nielen svoj vlastný osud, ale aj príbeh dediny, z ktorej pochádzame. Otvorme teda dvierka dejín a nazrime do minulosti cez fotografie…“

 

Na titulnej fotografii:

Obal nástenného kalendára „Východňárky Seredne“.

Na snímkach vo fotogalérii:

Autorka projektu Marina Dudaš, predsedníčka Zakarpatskej kultúrno-osvetovej organizácie slovenských žien Dôvera zo Seredného (fotoreprodukcia z kalendára).

Listovanie v kalendári…

Okamihy z prezentácie kalendára našich krajanov na Ukrajine 19. januára 2019 v Centre kultúr národnostných menšín Zakarpatska v Užhorode.