Vyhlásenie Slovákov zo zahraničia

VYHLÁSENIE SLOVÁKOV ZO ZAHRANIČIA,
ÚČASTNÍKOV PAMÄTNÉHO DŇA ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV 2011
 
My, Slováci žijúci v zahraničí, sme nikdy nepretrhli putá s vlasťou našich predkov. Slovensko vždy bolo a bude spoločnou materskou krajinou všetkých Slovákov tak doma, ako i v zahraničí. Je hlboko vrastená do našich sŕdc a máme ho stále v pamäti.

Naše vzájomné vzťahy a styky za uplynulých takmer tristo rokov sú poznamenané vrúcnosťou a spoluprácou, ktorú neskalili žiadne rozpory a nedorozumenia. Práve naopak, vždy sa vyvíjali vo vzájomnom súzvuku v časoch pre náš národ priaznivých i nepriaznivých. Boli založené na obojstrannej podpore a stali sa obohatením pre všetky zúčastnené strany.

Pri príležitosti tohtoročného pamätného dňa Slovenskej republiky vyjadrujeme úctu prezidentovi Slovenskej republiky, lojalitu, rešpekt Národnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky a podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sme rozhodnutí v duchu našich dlhodobých tradícii naďalej udržiavať vzájomné vzťahy a obojstranne prospešnú spoluprácu so Slovenskou republikou.

Bratislava – Petržalka – Devín 5. júl 2011

Toto vyhlásenie podpísalo viac ako dvesto účastníkov Pamätného dňa zahraničných Slovákov zo sveta i zo Slovenska