Vyhlásenie víťazov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Na pozvánke, ohlasujúcej vyvrcholenie súťaže žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska, ale aj z krajanského zahraničia v tvorbe literárnych prác a próbe mladých v prvotinách poézie a prózy, je číslo 22. Je to tak – Nové Zámky, v ktorých sa aj vďaka Miestnemu odboru Matice slovenskej a samotnému mestskému magistrátu súťaž, odhaľujúca zákutia detskej duše v poryvoch slovenskosti, vyhlásenie najlepších uskutoční vo štvrtok 5. júna 2014, sa chystajú na slávnostné fanfáry už po dvadsiaty druhý raz.

Čoraz obľúbenejšie súťaženie, nad ktorým roky počas svojho prezidentovania preberal záštitu Ivan Gašparovič, sa stalo prezentáciou tvorivosti, umu, kreatívnosti, ale najmä odhaľovaním umenia zdatne narábať slovom už v mladom školskom veku, pričom v neposlednom – ba možno v prvom rade – aj prejavom úprimného vzťahu mladých Slovákov, vrátane žiakov z prostredí krajín so slovenskými národnostnými menšinami, k svojmu materinskému jazyku – slovenčine, ako aj človečenským a emotívnym súvzťahom k vlasti a v prípade našich krajanov k domovine svojich predkov.

Organizátorskú spoluúčasť na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko prejavuje už roky Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V osobe jeho predsedu Igora Furdíka má nielen úprimného podporovateľa, ale aj človeka s neobyčajne tvorivým prístupom k napĺňaniu obsahovej, a teda nielen národnej a vzdelanostnej, ale aj ľudskej a emotívnej podstaty tohto druhu súťažného prejavenia sa mladej slovenskej generácie. A tak aj v kontexte aktuálneho vyhodnotenia 22. ročníka, na ktorom sa predseda ÚSŽZ zúčastní, okrem prítomnosti ocenených detí a žiakov zo škôl štátov so slovenskými menšinami na slávnostnom predpoludní v Nových Zámkoch, chce Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí žiakom a ich učiteľom zo Srbska, Chorvátska, Rumunska a Maďarska spríjemniť ich pobyt aj ďalšími zážitkami.

Pre účastníkov slávnostného vyhlásenia 22. ročníka súťaže v tvorbe literárnych prác Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko z radov našich krajanov pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poznávací vlastivedný pobyt na Slovensku. Počas neho sa ocenení mladí „literáti“ zoznámia s historickými a kultúrnymi pamätihodnosťami Slovenska, vlasti ich predkov. Počas dvoch dní – v piatok a sobotu 6. a 7. júna, navštívia žiaci zo spomínaných krajín postupne Donovaly (Dobšinského dedinku Habakuky), zavítajú do Martina, kde ich prijme v sídle Matice slovenskej aj jej predseda Marián Tkáč, počas pobytu v historickom centre slovenských národných a kultúrnych síl navštívia Dom J. C. Hronského a oboznámia sa aj s expozíciami v Múzeu slovenskej dediny – SNM. Sobotu si vyplnia deti našich krajanov v Bojniciach – okrem návštevy Bojnického zámku, jednej z najkrajších a najviac navštevovanejších pamiatok na Slovensku, si chvíle zaslúženej „cestovateľskej odmeny“ vychutnajú aj v areáli Zoologickej záhrady v Bojniciach.

O vyhlásení výsledkov 22. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ako aj o pobyte slovenských žiakov zo štátov našich krajanov na Slovensku, prinesieme informácie a fotogalérie na www.uszz.sk .

 

POZVÁNKA