Vykročenie k výstavám v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Výstavná činnosť v Slovenskom kultúrnom centre len je jedna zo zložiek, ktoré vykonáva táto ustanovizeň Slovákov v Chorvátsku. Prvú výstavu toto centrum pripravilo v roku 2015 v priestoroch Vlastivedného múzea Našice, a to pod názvom Tvár kontrastu. Bola to výstava výtvarnej skupiny Kontrast, ktorá pôsobí pri Matici slovenskej Josipovec, a obsahovala niekoľko desiatok malieb a sôch ôsmich autorov.

V priebehu piatich rokov, do konca roka 2019, Slovenské kultúrne centrum vystavovalo dvadsaťsedemkrát. Z toho osemnásťkrát v Chorvátsku, a to buď vo Vlastivednom múzeu Našice alebo v Maticiach slovenských. V zahraničí sa  vystavovalo deväťkrát – šesťkrát v materskej krajine v Detve, v Nitre, Bratislave a Devínskej Novej Vsi, ale aj vo Viedni, či v maďarskom Šoproni, tiež v Báčskom Petrovci v Srbsku.

Po desiatich rokoch pôsobenia a tridsiatich inštaláciách výstav v rôznych krásnych, ale predsa cudzích priestoroch, robíme posledné kroky k utvoreniu podmienok na usporadúvanie výstav vo vlastných priestoroch. Zvlášť nás teší, že ich robíme spolu s ľuďmi, s ktorými sme urobili prvé kroky na našej „výstavnej púti“.

Do výstavného priestoru Slovenského kultúrneho centra Našice druhú júlovú sobotu pribudli výstavné lišty, ktoré nainštaloval už v tejto práci skúsený člen skupiny Kontrast Josip Brandis aj s pomocníkom. Týmto boli v priestore vykonané posledné nevyhnutné práce, aby sa priestor začal využívať na vopred určený účel, ale aj iné vhodné programy. Teraz už len zostáva využiť prvú vhodnú príležitosť na využite priestoru. Tešíme sa na nové zážitky a návštevníkov.

SKV

Na fotografii:

Josip Brandis s pomocníkom.