Výmena skúseností partnerských inštitúcií SR a ČR realizujúcich politiku oboch krajín vo vzťahu k ich krajanom v zahraničí

Výmene skúseností a poznatkov, ako aj problematike nových trendov a vízií štátnej politiky Slovenskej republiky a Českej republiky vo vzťahu k ich krajanom v zahraničí bolo venované pracovné stretnutie vrcholných predstaviteľov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Stálej komisie Senátu Parlamentu ČR pre krajanov žijúcich v zahraničí, ktoré sa uskutočnilo v stredu 3. decembra 2014 na pôde ÚSŽZ v Bratislave.

Delegáciu partnerskej štátnej inštitúcie, venujúcej sa v Českej republike problematike Čechov žijúcich v zahraničí, viedol predseda Stálej komisie Tomáš Grulich, na rokovaní bol prítomný aj predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície Senátu Parlamentu ČR Jaromír Jermař a senátor Jiří Čunek. Za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa na pracovnom stretnutí zúčastnili jeho predseda Igor Furdík, podpredseda Peter Prochácka a riaditelia odborov ÚSŽZ Andrea Groszová a Anton Hajduk.

Podrobnejšie čítajte na:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3406/vymena-skusenosti-partnerskych-institucii-sr-a-cr-realizujucich-politiku-oboch-krajin-vo-vztahu-k-ich-krajanom-v-zahranici