Vynášanie Moreny v New Yorku

Slováci v USA si starostlivo uchovávajú a zveľaďujú dedičstvo svojich predkov aj v kultúrno-duchovnom rozmere, pričom ho šíria najmä v radoch nastupujúcej generácii potomkov našich krajanov. Pri česko-slovenskej škole v Astórii v New Yorku pôsobí detský folklórny súbor Limboráčik. Vo svojom repertoári má aj mnohé slovenské ľudové piesne, nechýbajú samozrejme ani tie jarné a veľkonočné.

V pravidelnom cykle SLOVÁCI VO SVETE veľkonočné zvykoslovie detí našich krajanov v New Yorku približuje v reportážnej pohľadnici Elena Fedorková, spolupracovníčka Radia Slovakia International RTVS.

Stiahnuť audio súbor