Výročia, úcta a vďaka – kolorit otvorenia 54. SNS v Báčskom Petrovci

Aj keď už dosť podujatí ešte pred slávnostným otvorením 54. Slovenských národných slávností okrášlilo najmohutnejšiu a najúprimnejšiu manifestáciu slovenskosti v prostrediach vojvodinských Slovákov v Srbsku, ich oficiálny začiatok sa už tradične aj tentoraz uskutočnil vo veľkej sieni SVD v Báčskom Petrovci v piatok 7. augusta. Záujemcovia o túto udalosť si od 20.00 h mohli aj v priamom TV-prenose pozrieť príležitostné pásmo zložené z troch častí. Na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU – www.hl.rs, o tom informujú jeho redaktori. S ich láskavým dovolením, ako aj s kolegiálnym uzrozumením redakcie Hlasu ľudu približujeme ich vstupným riportom toto dianie aj ostatným Slovákom žijúcim v zahraničí.

V úvodných dramaturgických sekvenciách na javisku odznel scénicko-dokumentárny program autorky Kataríny Melegovej-Melichovej Petrovec vo svojej jedinečnosti venovaný 270. výročiu príchodu Slovákov do Petrovca. Po jeho ukončení zostali na javisku makety najdôležitejších inštitúcií, ktorí v tomto prostredí vznikli a dodnes pretrvávajú, a lemovali aj pokračovanie programu otvorenia Slávností.

Nasledovali slávnostné príhovory. Najprv sa auditóriu prihovorili vedúci organizačných zložiek Slávností: Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec a predseda Organizačného výboru, ktorý menovite privítal i vzácnych hostí a všetkých prítomných, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, a Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.

Po prečítaní listu Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky, prítomných oslovili Branislav Ondruš, štátny tajomník v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ivana Andrićová, štátna tajomníčka v Ministerstve pre štátnu správu a lokálnu samosprávu Republiky Srbsko, a Miroslav Vasin, podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť.

Otvorenie 54. SNS dotvorilo ďalšie príležitostné pásmo slova, hudby a tanca Ajhľa, strom a naše korene v ňom…, ladené k 270. výročiu života Slovákov na Dolnej zemi. Autorskou scenára je Svetluša Hlaváčová, réžiu mala na starosti Zdenka Bobáčeková, odborným konzultantom bol Ján Čáni.

Príbeh zachytáva oslavu života občanov Petrovca od ich príchodu do dnešných čias. Ústredným motívom je strom, jeho rast, mohutnenie. Hudobníci, speváci, tanečníci a herci sú z viacerých vojvodinských prostredí a celý scénický príbeh dotvorili animácie Dušice Brkićovej. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

 

ANNA FRANCISTYOVÁ

FOTO: JAROSLAV ČIEP