Výskumný ústav CSSM jubiluje, bilancuje a slávi v Békešskej Čabe

Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku pripravil a mnohých významných hostí a odborníkov z prostredia Slovákov v Maďarsku, ako aj vedecko-výskumnou problematikou sa zaoberajúcich vedcov – etnografov, historikov a národopiscov zo Slovenska pozval na slávnostné sympózium pri príležitosti 25. výročia založenia tejto významnej inštitúcie slovenskej národnostnej menšiny v krajine našich južných susedov. Podujatie s názvom V SLUŽBÁCH VEDY A NÁRODNOSTI sa koná v piatok 2. októbra 2015  od 14.00 h v Slovenskom oblastnom dome v Békešskej Čabe.

V programe sympózia sú viaceré pozdravné a slávnostné príhovory, v druhej časti odznejú bilančné príspevky. Súčasťou sympózia je aj prezentácia konferenčného zborníka s názvom Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí venovaného nedávno zosnulému Ondrejovi Krupovi, významnému slovenskému etnografovi v Maďarsku.

Podrobný program sympózia nájdete v priloženej pozvánke.

 

Na titulnej fotografii:

Historický interiér časti Slovenského oblastného domu v Békešskej Čabe.

Foto: ĽUDO POMICHAL

 

PROGRAM SYMPÓZIA