Výsledok schvaľovacieho konania

 Oznamujeme krajanom, krajanským spolkom a organizáciám, že dňa 11. mája 2009 zasadala medzirezortná Komisia pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Komisia posúdila 692 doručených žiadostí (projektov) od 230 žiadateľov v celkovej požadovanej výške 3 069 644,46 € / 91 695 798,53 Sk. V rámci stanoveného objemu finančných prostriedkov určených na dotácie z rozpočtu ÚSŽZ na rok 2009 bola rozdelená v rámci jedného grantového kola finančná čiastka 1 327 756,75 € / 40 000 000 Sk. Schválených bolo 463 žiadostí (projektov).