Vyšlo nové číslo časopisu Slovenské korene

V Prahe vyšlo najnovšie dvojčíslo Slovenských koreňov, ktoré venujú  hlavnú pozornosť dvom významným udalostiam, ktoré by sa dali charakterizovať aj ako  dva protichodné výrazy –  a to zánik a vznik.

Pod titulom Ako sa delila republika  ide o pilotný článok k pripravovanému dlhodobému seriálu  o tom, ako začal pred dvadsiatimi rokmi  proces, ktorý vyvrcholil rozdelením bývalého spoločného štátu Slovákov a Čechov. V druhom prípade je to 20. výročie založenia Obce Slovákov v Prahe. Toto občianske združenie je najstarším zo všetkých Obcí Slovákov žijúcich  v Českej republike a zároveň vydavateľom nášho časopisu. Podrobnosti a zaujímavosti o pražskej Obci nájdete v publikácii, ktorú sme vložili do časopisu ako prílohu.

V rubrike POZNÁVAME  píšeme o „Čarovnom Mináčovskom“ Klenovci  a v reportáži Hory a ľudia o horských vodcoch v Tatrách. Obsiahly príspevok je o staviteľoch priehrad, ľuďoch ktorí sa zaslúžili o výstavbu slovenskej časti Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Slovenský (ne)olympijský bolehlav je tvrdou, ale konštruktívnou kritikou neúspechu slovenských športovcov na Hrách XXX. olympiády v Londýne.

Príjemné chvíle pri  listovaní a čítaní nášho časopisu vám želá

Juraj Rácz, šéfredaktor

SLOVKOR 9-10 web