Výstava diel sochára Jána Stupavského, Slováka zo Srbska, v Bratislave

Pri príležitosti životného jubilea Jána Stupavského zo Starej Pazovy sa v utorok 17. októbra 2017 konala vernisáž výstavy pod názvom Ján Stupavský – sochárska tvorba Slováka z Vojvodiny.  Do Galérie na Západnej terase Bratislavského hradu prišiel veľký počet ctiteľov umenia, ale aj kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí pozrieť si jedinečné diela prvého sochára z radov vojvodinských Slovákov, profesora výtvarnej kultúry na dôchodku, ilustrátora,  grafika, návrhára úžitkového umenia, ktorý si zároveň v tomto roku okrem životnej sedemdesiatky pripomína aj 55. výročie vlastnej umeleckej tvorby. Jeho diela z dreva a bronzu ako aj výkresy skulptúr tak priniesli do areálu Bratislavského hradu novú umeleckú výpoveď, rytmus tvarov a poetiku z Dolnej zeme. 

Hudbou a prednesom krásneho slova umeleckú atmosféru hneď na začiatku navodili Eva Golovková a Eva Mária Chalupová.   V mene spoluorganizátora výstavy podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil aj skutočnosť, "že „keď  sa zhodneme na tom, že hranice slovenského kultúrneho priestoru nekončia tam, kde končia geografické hranice Slovenskej republiky a ak kultúru Slovákov, ktorí žijú v zahraničí vnímame ako integrálnu súčasť celoslovenskej kultúry tak si musíme byť vedomí aj toho, že vo všeobecnosti o krajanskom kultúrnom priestore vieme veľmi málo, a pritom, ide o mimoriadne dynamickú a komplexnú oblasť. Navyše, ide o oblasť, ktorá si vyžaduje veľmi vysokú senzibilitu, mimoriadnu znalosť a odhodlanie všetkých nás pristupovať ku každému umelcovi z radov krajanov s otvorenou mysľou a s porozumením k interkultúrnemu priestoru, ktorý ovplyvňuje jeho umelecký prejav.  Veď práve prepájanie kultúrnych vplyvov môžeme považovať za niečo osobitné a špecifické, za niečo čo pridáva ďalšiu hodnotu umeleckým dielam našich krajanov."

Svoje potešenie z kultúrnej tvorivosti krajanov prejavila aj štátna tajomníčka Ministerstva financií Dana Meager, ktorá zároveň z pozície členky Rady vlády pre krajanské otázky SR zdôraznila potrebu viac sa starať o komunity Slovákov v zahraničí, ktoré s veľkým nadšením, ale aj obetou a zriekaním sa robia všetko pre to, aby si zachovali svoj slovenský jazyk, kultúrne prejavy a slovenskú identitu.

O umeleckej tvorbe Jána Stupavského hovoril kurátor výstavy Ľubomír Móza, ktorého Artem Galéria zabezpečila realizáciu celého podujatia. Rozhodol sa pre jej uvedenie tak pre hodnoty, ktoré symbolizujú samotné  diela, ale aj pre umeleckú tvorivosť, ktorá je v dnešnej dobe taká vzácna a jedinečná  a zároveň tak nevyhnutná na vytvorenie iného pohľadu na veci vôkol nás.

Za originalitu svojho diela, ale aj umelecký prístup si sochár už v sobotu 21. októbra 2017 prevezme ocenenie Identifikačný kód Slovenska XI. Ide o tretieho laureáta z radov krajanov, pred ním toto prestížne ocenenie získali grafik Pavel Čáni zo Srbska a výtvarníčka Nataša Floreanová žijúca v Austrálii.

Výstava diel Jána Stupavského potrvá do 30. októbra 2017.

 

Na titulnej fotografii:

Sochár Ján Stupavský  so symbolom národného sebavedomia všetkých Slovákov vo svete – Ľudovítom Štúrom.

 

MILINA SKLABINSKÁ

Foto: IVETA BALOGHOVÁ