Výstava Kovové sny Stanislava Mikovčáka v Krakove

Towarzystwo Słowaków w Polsce zaprasza na kolejny wernisaż wystawy w Galerii Sztuki Słowackiej przy ul. św. Filipa 7, Kraków, METALOWE SMY Stanislava Mikovčáka
05 maja 2011 r. o godz. 18.00

Spolok Slovákov v Poľsku Vás pozýva na vernisáž výstavy slovenského umelca Stanislava Mikovčáka z Čadce KOVOVÉ SNY, ktorá sa uskutoční v Galérii slovenského umenia na św. Filipa ul. č. 7 v Krakove, 5. mája 2011 o 18.00 h.

S krajanským pozdravom
Z poważaniem

Ľudomír Molitoris
generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku
Sekretarz Generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce

tel.: 00 48 12 634 11 27; 12 632 66 04; 12 633 09 41
Fax: 00 48 12 632 20 80
ul. św. Filipa 7
31-150 Kraków
e-mail: zg@tsp.org.pl
www.tsp.org.pl