Výstava Štefana Papču v New Yorku

8. novembra 2011 slávnostne otvorili v New Yorku výstavu spojenú s prehliadkou ateliéru, v ktorom v súčasnosti pôsobí slovenský umelec Štefan Papčo. Umelec získal cenu Best Open Studio a prestížnu cenu Grand Prize 2011 v rámci Dumbo Arts Festivalu.

Štefan Papčo (1983) študoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v prof. Jankoviča a interné doktorandské štúdium absolvoval u Doc. Jána Hoffstädtera akad. soch. Absolvoval aj semestrálne stáže v porte a Barcelone, takisto aj rezidenčný pobyt v Nórsku.

Generálny konzulát okrem samotnej výstavy umleca Štefana Papču, jej technického zabezpečenia, propagácie na sociálnych sieťach a následnej recepcie pomáhal aj pri samotnej propagácii dní Otvorených dní ateliérov počas Dumbo Arts Festivalu, pričom pracovníci konzulátu prišli podporiť slovenského umleca osobne.

Generálny konzulát v New Yorku spolupracuje s Asociáciou Triangle Arts v New Yorku a Centrom pre súčasné umenie Futura v rámci programu Visegrad Artist Residency in New York. Cieľom tohto projektu je umožniť vybraným umelcom z krajín V-4 rezidenčný pobyt medzi ostatnými umlecami v Brooklyne.