Výstava v Martine: Slovenské knižnice v zahraničí

Vo vstupnej hale Slovenskej národnej knižnice 26. 3. 2012 otvorili výstavu Slovenské knižnice v zahraničí. Podujatie moderovala autorka výstavy Gabriela Hamranová zo Sekcie dejín knižnej kultúry SNK.

S prejavom vystúpili Peter Cabadaj, riaditeľ Sekcie pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK, Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Jarmila Stojimirović, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu z Báčskeho Petrovca v Srbsku a Ružica Vinčak, vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku so sídlom v Našiciach v Chorvátsku. Pracovníčky krajanských knižníc informovali o  súčasnom fonde ich knižníc a takisto aj o sprievodných podujatiach, ktoré knižnice realizujú. Na podujatí sa zúčastnil aj Pavel Hlásnik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Výstava má putovný charakter, po 26. 4. 2012, bude preinštalovaná do Chorvátska.