Výtvarne nadaní krajania, zapojte sa do podnetnej súťaže!

S témou Každý deň je deň Zeme vstupuje do svojho XX. ročníka medzinárodná výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas. Táto téma podľa organizátorov otvára súťažiacim priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Súťaž vyhlásilo Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica a mesto Banská Štiavnica. O podnetnom vyskúšaní sa všetkých, ktorí sa do projektu kumštu, predstavivosti, fantázie a vyjadrenia názoru prostredníctvom rôznych výtvarných techník zapoja (vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí!), informovala okrem samotných organizátorov na ich webových portáloch aj agentúra TASR.

"Odborníci odhadujú, že Zem má 4,5 miliardy rokov – 1642,5 miliárd dní. Príroda poskytuje človeku domov, priestor a zdroje na každodenný život. Zdá sa, že na to bezohľadne zabúdame," uviedla podľa TASR Petra Páchniková zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici s tým, že prostredníctvom súťaže sa môžu deti aj dospelí pokúsiť výtvarne zodpovedať tento vzájomný vzťah.

Medzinárodná súťaž je určená pre žiakov materských, základných, základných umeleckých, stredných, ale aj vysokých škôl a dospelých. Súťažiaci si môžu zvoliť ľubovoľnú techniku. Uzávierka súťaže je 29. marca 2018 a vyhodnotenie a vernisáž súťažných prác sa uskutoční 26. apríla 2018 v Galérii Jozefa Kollára.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí informovala o možnosti zapojenia sa našich krajanov, najmä školákov zo základných a stredných škôl v štátoch, kde žijú slovenské národnostné menšiny, ako aj v slovenských komunitách západnej Európy a zámoria, kde pracujú vzdelávacie centrá, primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková. Počas ostatnej návštevy pracovníkov ÚSŽZ na pôde historickej štiavnickej radnice sa vyjadrila o narastajúcej obľube tejto súťaže najmä v radoch detí a mládeže, ktoré vyhlásené témy prezentujú mimoriadne úprimne a spontánne, pričom im nechýba objavnosť a zmysel pre fantáziu. A keďže pani primátorka Nadežda Babiaková, ako aj riaditeľ Slovenského banského múzea Jozef Labuda, s ktorými náš úrad spája vzájomná ústretovosť a spolupráca prejavivšia sa napríklad v septembri 2017 jedinečným 9-dňovým Ateliérom fotografie pre krajanských fotografov a reportérov v srdci Banskej Štiavnice, s radosťou uvítali, aby sa prostredníctvom ÚSŽZ dostala informácia o súťaži aj našim krajanom. S presvedčením, že sa do nej odhodlane zapoja svojimi umeleckými výtvormi, tak aj robíme!

Tvorte a súťažte – získate nové podnety i priateľov!

Slovenské banské múzeum – GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica vyhlasujú

20. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

 

MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS

so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka:

KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME

Téma veľkým aj malým autorom otvára priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Odborníci odhadujú že zem má 4,5 miliardy rokov – 1642,5 miliárd dní…. Príroda poskytuje človeku domov, priestor a zdroje na každodenný život. Zdá sa, že na to bezohľadne zabúdame.

Čo môžeme urobiť každý deň? Triediť odpad, recyklovať, byť všímavý k zraniteľnosti prírody.

Alebo len tak žasnúť nad krásou, silou a energiou prírody! KAŽDÝ DEŇ je deň zeme.

Pokúste sa výtvarne zodpovedať tento vzťah.

Podmienky súťaže:

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie : žiaci MŠ, žiaci I. stupeň ZŠ, žiaci II. stupeň ZŠ, žiaci I. stupňa ZUŠ, žiaci II. stupňa ZUŠ, študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov…)

Formát: maximálne A2 , pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm

Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce treba uviesť:

  • názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu,
  • adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora

Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 29. 3. 2018

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác sa uskutoční 26. apríla 2018 o 11.00 h v Galérii Jozefa Kollára, Nám.Sv.Trojice  č.8, Banská Štiavnica.

Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota.

Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu:

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2,969 01

Banská Štiavnica

045/6913431, 0918 990 449, galeria@muzeumbs.sk

www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na Vašu kreativitu!

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE