Vyúčtovanie dotácií z ÚSŽZ za rok 2012

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si dovoľuje všetkým žiadateľom o dotácie na projekty, ktorými ÚSŽZ finančne podporil ich aktivity a činnosť v roku 2012, že ohľadne otázok, týkajúcich sa vyúčtovania dotácií, sa môžu kedykoľvek obrátiť na telefónnom čísle +421 0905 440 921.