Výzva krajanom

Vážení krajania,
 
Úrad pre Slovákov  žijúcich v zahraničí pripravuje v budúcom dotačnom kole zavedenie elektronického podávania žiadostí o dotácie.  Z tohto dôvodu je potrebné, aby žiadatelia mali zabezpečené potrebné technické vybavenie ( počítač a skener ).
 
Preto  odporúčame tým žiadateľom, ktorí takéto vybavenie ešte nemajú, podať v dotačnom roku 2012  žiadosť na ich obstaranie.  Projekty je potrebné zaradiť do podprogramu č. 4.2 – tvorba a udržiavanie informačných platforiem.  Technické vybavenie zároveň uľahčí aj budúcu komunikáciu s úradom a ďalšími spolkami.
 
 

Aktualizácia kontaktov

 
Úrad sa vo svojej činnosti usiluje o poskytovanie aktuálnych informácií z krajanského prostredia. Medzi tieto informácie patria aj kontakty na krajanské spolky, prostredníctvom ktorých vyhľadávajú záujemcovia o spoluprácu zo Slovenska a zo sveta svojich partnerov v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí. Preto si Vás dovoľujeme požiadať   aj o aktualizáciu Vašich kontaktných údajov. Veríme, že je to v obojstrannom záujme a prispeje to aj k skvalitneniu našej spolupráce. Vyplňte prosím priloženú tabuľku v Excelli a obratom nám ju zašlite späť.
 
Takisto Vás žiadame o písomný súhlas so zverejnením Vašich kontaktných údajov na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ( postačuje, aby ste v odpovedi na tento mail napísali, že súhlasíte so zverejnením kontaktných údajov na stránke ÚSŽZ ). Ak nemáte záujem o zverejnenie, tak nám to takisto uveďte a kontaktné údaje budú slúžiť iba pre interné potreby úradu. Na stránke budú zverejnené nasledujúce údaje: názov spolku, adresa spolku, telefón, fax, e-mail a webová stránka.
 
Formulár na kontaktné údaje
 

Evidencia majetku

 
V prípade, že ste boli v minulosti žiadateľom o dotáciu a podávate projekt aj v tomto roku a zatiaľ ste na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nezaslali evidenciu majetku  doteraz obstaraného z poskytnutých dotácii  ( napr. PC, fotoaparáty a pod.)  prosím zašlite ju v čo najkratšom čase. Bez tejto evidencie nebude možné Vašim žiadostiam o dotáciu týkajúcim sa technického vybavenia vyhovieť.