Výzva na akvizíciu

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa opätovne obracia na krajanské spolky, organizácie, slovenské farnosti, dokumentačné strediská, redakcie i na jednotlivcov s výzvou na ďalšiu spoluprácu pri záchrane dokumentov, archiválií a písomností spolkov,  zbierok a písomných pozostalostí osobností Slovákov žijúcich v zahraničí. Pokiaľ máte informácie o písomnostiach, ktorých vlastníci ich z rôznych príčin nemôžu ďalej zhromažďovať a odborne spracovávať, formou daru alebo kúpy by sme ich radi získali na Slovensko. V prípade Vašej ponuky budeme s Vami konzultovať  ďalšie záležitosti súvisiace s akvizíciou a usmerníme Vás, ktorej inštitúcii na Slovensku by bolo vhodné (podľa obsahu) dokumentačné materiály ponúknuť, aby bola zabezpečená ich ochrana a po odbornom spracovaní využitie na študijné a publikačné účely.

            Sme presvedčení, že naša výzva nájde odozvu u  našich krajanov, ktorí vedia oceniť toto vzácne hmotné kultúrne dedičstvo a prispejú k tomu, aby sa nevytratilo z pamäti národa.