VÝZVA na účasť v programoch 45. Krajanskej nedele a 5. Krajanského dvora počas 53. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje 45. Krajanskú nedeľu a 5. Krajanský dvor v rámci 53. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa uskutočnia v termíne od 6. do 8. júla 2018.

Témou 45. Krajanskej nedele je ČAS PLNÝCH KOMÔR. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom (tancom, zvykom, spevom, hudbou) súboru, skupiny, ktoré by tematicky zapadalo do zámeru Krajanskej nedele. 

V poradí 5. Krajanský dvor bude miestom, na ktorom návštevníkom predstavíme tradície Slovákov zo zahraničia, najmä ich miestne gastronomické špeciality, staré remeslá či tradičnú kultúru (sólový a skupinový spev, hra na hudobnom nástroji…). Privítame účasť tímov, ktoré sa Krajanského dvora doposiaľ nezúčastnili.

ÚSŽZ preto pozýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny resp.  ženské spolky remeselníkov a jednotlivcov, aby sa zapojili do prípravy programov 45. Krajanskej nedele a 5. Krajanského dvora v rámci 53. FSP v Detve. Svoje projekty môžete zasielať najneskôr do 30. novembra 2017 v súlade s pravidlami dotačného systému http://www.uszz.sk/sk/dotacie-2018).

 

Pokyny k programu Krajanskej nedele

Vzhľadom na to, že program je časovo obmedzený na 90 minút, jedno programové číslo by nemalo presiahnuť 6 minút. Odporúčanie: Každý kolektív môže do programu pripraviť a ponúknuť niekoľko programových čísiel zameraných na uvedenú tematiku.  

Odpovede na otázky, ktoré súvisia s projektom Krajanskej nedele prosíme odosielať na emailovú adresu:  milina.sklabinski@uszz.gov.sk alebo  fabisik@atlas.cz 

 

Zameranie k téme Čas plných komôr

Koniec leta a jeseň je pestrá a bohatá na úrodu. Zvyky a obrady v tomto období patrili  k najdôležitejším z celého výročného zvykoslovného cyklu. Je to čas dozretých plodov namáhavej práce, ale i spoločných osláv,  oberačkových slávností, hodov, poďakovania za úrodu a zakáľačiek. Gazdovia, gazdiné bolí síce veľmi unavení, ale tešili sa bohatej úrode, zásobám na zimu, plným komorám, stodolám, sypárňam i pivniciam. Nezabúdali ani na piesne, zvyky, tance a obrady, ktoré sa viazali k tomuto obdobiu.

Kosenie sena

Dary lesa

Žatva

Dožinky a dožinkové vence

Oberanie ovocia

Varenie lekváru

Zber zemiakov (krumplí, erteplí, švábkov, banduriek, grulí, komperí )

Víno, vinobranie, oberačkové slávnosti

Pálenô, palenô, buď pozdravenô

Zberanie ľanu a konope

Do zásoby strukoviny

Mlyn, mlynár, múka

Hody, kermeš, kirmeš, odpust

Priadky a páračky

Nakladanie kapusty

Zabíjačka, zakáľačka

Katarínska zábava

 

ZAMERANIE PROGRAMOV KRAJANSKEJ NEDELE

OD ROKU 2018 DO ROKU 2028

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s realizátorom Krajanskej nedele a dramaturgickou radou pripravili zameranie programov v nasledujúcich ročníkoch. Snahou všetkých, ktorí Krajanskú nedeľu pripravujú, je to, aby sa folklórne súbory a skupiny mohli v predstihu pripraviť a spracovať danú problematiku a tému tak, aby korešpondovala so zameraním Krajanskej nedele v danom roku. 

 

ROK 2018           ČAS PLNÝCH KOMÔR

ROK 2019           VALAŠSKÁ KULTÚRA

ROK 2020           REMESELNÍCI

ROK 2021           SPEV V ŽIVOTE MUŽOV A ŽIEN

ROK 2022           LÁSKA V ŽIVOTE KRAJANOV

ROK 2023           50. ROČNÍK KRAJANSKEJ NEDELE (retrospektíva)

ROK 2024           DNI SA KRÁTIA (zimné sviatky vchádzajú do dverí)

ROK 2025           KEĎ NASTALA POSLEDNÁ HODINA

ROK 2026           ABY SA ROD ZACHOVAL

ROK 2027           JARNÉ ZVYKOSLOVIE

ROK 2028           MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE