VÝZVA pre krajanské folklórne súbory a skupiny k účasti na 46. Krajanskej nedeli 2019 v Detve

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje v poradí 46. Krajanskú nedeľu na 54. folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v termíne 11. až 15. júla 2019. Program Krajanskej nedele bude venovaný pastierskej kultúre.  ÚSŽZ pozýva krajanské folklórne súbory, spolky a skupiny k zapojeniu sa do prípravy programu na 54. FSP v Detve. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom (tancom, zvykom, spevom, hudbou) súboru či skupiny, ktorý by zapadal do zámeru Krajanskej nedele s témou PASTIERSKA KULTÚRA.

Krajanské folklórne skupiny a umelecké súbory, ktoré prejavia záujem predstaviť sa v programe Krajanská nedeľa, majú vypracovať projekt a odoslať ho do 30. novembra 2018.

(viac informácií na http://www.uszz.sk/sk/stranka/4434/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-odotaciu-na-rok-2019).

Vzhľadom na to, že program je časovo obmedzený na 90 minút, jedno programové číslo by nemalo presiahnuť 6 minút.

Odporúčanie: Každý kolektív môže do programu pripraviť a navrhnúť niekoľko programových čísiel zameraných na uvedenú tematiku. 

Odpovede na otázky, ktoré súvisia s projektom Krajanskej nedele, prosíme poslať na emailovú adresu:  fabisik@atlas.cz 

 

Zameranie k téme PASTIERSKA KULTÚRA

Pastierstvo je dávnou tradíciou, hlboko zakorenenou v histórii ľudstva, ktorá po tisíce rokov stvárňovala prírodnú krajinu. Väčšina trávnatých porastov, ktoré sa dodnes zachovali v Európe, pôvodne vznikli, alebo boli udržiavané prostredníctvom pastvy domácich zvierat.

Zvolenou témou chceme oboznámiť divákov Krajanskej nedele s pastierskym životom a jeho históriou v európskom, ale aj mimoeurópskom priestore. Základným výrazom pastierskej kultúry sú pastierske obyčaje, piesne, tance, artefakty súvisiace s pastierskym zamestnaním, spojeným s pasením zvierat a so spracúvaním živočíšnych produktov, používaním špeciálnych signálnych hudobných nástrojov (zvonce, biče, rohy, trúby, píšťaly, fujary, gajdy), ako aj špecifické odevné formy, ktoré pastieri skôr konzervovali, než aktívne rozvíjali. Výrazná bola aj pastierska paráda (palice, valašky, kapsy, opasky, zdobené klobúky, pastierske šperky a pod.).

K obrazom pastierskej kultúry patrí:

– vyháňanie statku na pastvu,

– pasenie dobytka, oviec, kôz, svíň, koní,

– mágia v živote pastierov (povery, čary, porekadlá),

– kresťanský život pastierov, požehnanie statku (modlitby, spovede),

– život na salaši, gastronómia, výroba rôznych predmetov, spoločenské udalosti,

– pastierske tance, spevy, hudba,

– ukončenie pastierskeho roku (vyúčtovanie pastierskej služby, zjednanie novej služby, spoločná zábava).  

 

Ilustračné foto: Ľudo Pomichal