VÝZVA PRE KRAJANSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY A SKUPINY K ÚČASTI NA 47. KRAJANSKEJ NEDELI 2020 V DETVE

Milí krajania,  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje v poradí 47. Krajanskú nedeľu na 55. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v termíne 9. – 13. júla 2020. Program Krajanskej nedele bude venovaný tradičným remeslám a remeselníctvu. ÚSŽZ vyzýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny k zapojeniu sa do prípravy programu na 55. FSpP v Detve.

Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom (tancom, zvykom, spevom, hudbou) súboru, skupiny, ktorý by zapadal do zámeru Krajanskej nedele

 

„REMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.

Krajanské folklórne skupiny a umelecké súbory, ktoré prejavia záujem predstaviť sa v programe Krajanská nedeľa, majú vypracovať projekt a odoslať ho do 30. novembra 2019.

(viac informácií na https://www.uszz.sk/sk/stranka/4758/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2020 ).

Vzhľadom na to, že program je časovo obmedzený na 90 minút, jedno programové číslo by nemalo presiahnuť 6 minút.

Odporúčanie: Každý kolektív môže do programu pripraviť a navrhnúť niekoľko programových čísiel zameraných na uvedenú tematiku.  

Odpovede na otázky, ktoré súvisia s projektom Krajanskej nedele prosíme poslať na emailovú adresu:  fabisik@atlas.cz 

 

Zameranie k téme „REMESLO MÁ ZLATÉ DNO“

Remeslo je špecializovaná nepoľnohospodárska malovýroba, založená na ručnej práci výrobcu vlastnými nástrojmi, vyžadujúca primeranú inštitucionálne získanú odbornú kvalifikáciu a spoločensko-stavovskú organizovanosť.

Remeslá vznikali spoločenskou deľbou práce oddelením od poľnohospodárstva. Po príchode obyvateľov zo západnej Európy (napríklad počas nemeckej kolonizácie) boli strediskami remesiel mestá, predtým služobnícke osady.

Najrozšírenejšie remeslá drotárstvo, obuvníctvo, čižmárstvo, krajčírstvo, mlynárstvo, kováčstvo, stolárstvo, gubárstvo, gombikárstvo, voskárstvo, tokárstvo, remenárstvo, čipkárstvo, korytárstvo, mäsiarstvo a veľa ďalších – sa vykonávali väčšinou na dedinách. S rozvojom kapitalizmu mala na vývoj remesiel veľký vplyv veľkovýroba. Spôsobila stagnáciu a zánik niektorých druhov malovýroby (súkenníctva, tkáčstva, mydlárstva, hrebenárstva, klobučníctva a i.), no podnietila aj rozvoj iných remesiel. Prudko sa rozvíjali napríklad stavebné a potravinárske remeslá i remeselnícke služby, najmä zámočníctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, murárstvo, dláždičstvo, maliarstvo a natieračstvo, cukrárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, sódovkárstvo, holičstvo, práčovne, čistiarne, fotografi.

Remeselníci sa združovali do cechov ktoré sledovali ich hospodárske a sociálne záujmy. Ustálené postupy správania sa v jednotlivých cechov tvorili tradície a remeselnícke obyčaje.

V pripravovanom programe chceme ukázať prácu remeselníkov, remeselné obyčaje, remeselnícke tance, spevy o remeslách a remeselníkoch, zábavy remeselníkov aj remeselný jarmok.