VÝZVA pre krajanské folklórne súbory k účasti na 44. Krajanskej nedeli v Detve 2017

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje program 44. Krajanskej nedele počas 52. ročníka Podpolianskych folklórnych slávností v Detve v termíne od 6. júla do 10. júla 2017, témou ktorej budú „MASKY A MAŠKARY V ĽUDOVEJ KULTÚRE“.  ÚSŽZ pozýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny, aby sa aktívne zapojili do prípravy programu na 52. FSP v Detve. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom súboru, skupiny (tancom, zvykom, spevom, hudbou) zameraným na tému „Masky a maškary v ľudovej kultúre“.

Krajanské folklórne súbory a skupiny, ktoré prejavia záujem predstaviť sa v programe Krajanská nedeľa 2017, majú vypracovať projekt a odoslať ho v termíne predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2017.  Viac informácií na http://www.uszz.sk/sk/dotacie-2017

Vzhľadom na to, že program je časovo obmedzený na 90 minút, jedno programové číslo by nemalo presiahnuť 6 minút.

Odporúčanie: Každý kolektív môže pripraviť a ponúknuť do programu niekoľko programových čísiel zameraných na vyššie uvedenú tematiku. 

Otázky či pripomienky súvisiace s projektom Krajanskej nedele, prosíme odoslať na e-mailovú adresu: bozena.malikova@uszz.gov.sk alebo fabisik@atlas.cz 

 

Zameranie v tejto oblasti

Zrod a história masiek súvisí s počiatkami divadla, ktoré siahajú k prazákladom ľudskej kultúry vôbec.

Masky podľa typu postáv:

a/ Démonické: predstavujú sily dobra a zla cieľom ochrannej mágie

b/ Biblické: Betlehemci, Traja králi, Herodes a iné

c/ Igricovské: Kubo, Cigánka, čert a pod.

 

Masky a maškary podľa znakov postáv:

a/ Ľudské postavy: starý, Lucia, Cigán, prespanka, žena s dieťaťom a pod.

b/ Zvieracie: turoň, koza, medveď, atď.

c/ Nadprirodzené sily a bytosti: smrť, mátoha, anjel a pod.

 

Používanie masiek môžeme rozdeliť do tematických skupín:

1. Obradové hry: Mikuláš, Lucia, Rusadlá, na Ondreja, vynášanie Moreny

2. Vianočné hry: Betlehemci, Traja králi, O kráľovi Herodesovi

3. Martyrologické hry (ľudové hry o svätcoch): hra o svätej Dorote

4. Stavovské hry: v meste hry študentov, remeselníkov s obchôdzkami, na dedine hry na priadkach, v kúdeľných     izbách

5. Žartovné hry: divadelné vsuvky do rôznych obradov bývali súčasťou svadobných hier (podkúvanie nevesty, holenie mužov, predávanie nevesty), fašiangových obchôdzok a zábav (pochovávanie basy), priadok a zabíjačiek.