X. ročník Budárských dní v Slankamenských Vinohradoch

V malebnej vojvodinskej dedinke  Slankamenské Vinohrady, ktoré sa rozprestierajú  doslova v objatí vínnej révy pri Dunaji, žije v súčasnosti okolo  350 Slovákov. Celá slovenská pospolitosť v obci i okolí sa  chystá na tradičnú udalosť – v nedeľu 18. augusta 2013 sa o 15.00 h uskutoční ďalší, tentoraz jubilejný X. ročník Budárských dní.

Každoročná oslava má za cieľ zachovať tradície Budárských dní v Slankamenských Vinohradoch a tým chrániť slovenské tradície, zvyky a jazyk budárov. Zároveň vyhľadávať pôvodné činnosti, ktoré už tradične boli prvkom spájania sa ľudí, vzájomnej pomoci s dôrazom na oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a neprofesionálnej kultúry. Motiváciou slávností je nielen zábava, zážitok z gurmánskych pochúťok, ale prostredníctvom stretávky spoločenstva Slovákov z rôznych kútov Vojvodiny aj zachovanie materinského slovenského jazyka medzi obyvateľmi, pripomenutie si a oživovanie zvykov a dobrých tradícií starých rodičov.

Oslava budárov sa začala myšlienkou predsedu slovenského kultúrnoumeleckého spolku Janka Macha a Janka Alexiho a pár nadšencov pred desiatimi rokmi. V premiérovom ročníku folkloristi tancovali v sťažených podmienkach  na hline, nebola tribúna, ani javisko.  V ďalších rokoch sa postupne všetko vylepšovalo – tak pre účinkujúcich jako aj hostí. Nie div, že práve táto slávnosť bola v okrese Indija ocenená ako jedno z najlepších kultúrných podujatí a je príkladom pre druhé národnostné menšiny v okrese. Jej kvalitu a veľký prínos pre prezentáciu Slovenska v zahraničí potvrdili svojou účasťou aj významní predstavitelia kultúrneho a politického života zo Srbska aj Slovenska.

Kto sú vlastne budári? Ľudia, ktorí sa venujú vinohradníctvu, žijú počas leta v malej chate vo vinohrade, pričom všemožne chránia úrodu  hrozna pred vtákmi, chorobami či nepovolanými a nezvanými návštevníkmi.  

V deň slávností sa bude v Slankamenských Vinohradoch súťažiť o najlepšiu rybaciu polievku, najlepšie víno a najkrajšiu budársku palicu zvanú  ,,BUDÁRKU“. Najlepší získajú od predsedu spolku Janka Macha pohár a diplom za účasť.

Podujatie sa uskutoční aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Toto už tradičné letné podujatie navštívi aj tentoraz okolo 3500 ľudí. Jeho cieľom je aj podpora tvorivosti, predaja domácich výrobkov a tým aj rozvoj turistického ruchu v Slankamenove. Je to jedinečné stretnutie, na ktorom sa môžu stretnúť naši Slováci z blízkeho aj ďalekého okolia, aj zo Slovenska. Prínos projektu pre krajanskú komunitu je v rovine duchovnej aj kultúrnej. V prvom rade je veľkým prínosom upevňovanie tradície festivalu, na ktorý sa počas celého roka tešia Slováci vo Vojvodine. Budárske dni poznajú Slováci v komunite, poznajú ich termín, atmosféru ich dejiska.  Je to festival, o ktorom hádam všetci vedia aj to, že je jedinečnou príležitosťou  na stretnutie s priateľmi.  

PROGRAM X. BUDÁRSKYCH DNÍ

15.00 – súťaž o najchutnejšiu rybaciu polievku, najlepšie víno, najkrajšiu budársku paličkubudárku

15.30 – etno výstava

16.00 – slávnostné služby Božie

17.30 – kultúrno-umelecký program

20.00 – tanec budárov

22.00 – spektakulárny ohňostroj

22.15 – tanec pri zábavnej hudbe

 

DANIELA ĎURAŠOVÁ

AERD Padina

Kontakt: durasova@aerd.org.rs, Mobil: 064 5261 320