XI. Budárske dni v Slankamenských Vinohradoch

Leto v Slankamenských Vinohradoch bez Budárskych dní by bolo prinajmenšom čudné, ak nie smutné. Obyvateľom obce, najmä však ich priateľom – návštevníkom a hosťom, by stále akoby niečo chýbalo v tejto maličkej dedinke, ktorá sa rozprestiera na brehu Dunaja a v ktorej žije okolo 350 Slovákov. Nuž a práve tí veru vedia zachovať staré tradície  budárov. V poradí už XI. ročník Budárskych dní, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. augusta 2014 od 15.00 h v Slankamenských Vinohradoch je dôkazom toho, že dobrý nápad sa každým rokom rozvíja v spestrení programu a aj počte účastníkov. A hlavne v zachovávaní tradície slovenských budárov, ako aj k samotnému slovenskému zvykosloviu a folkloristike skrze lásku k slovenskému jazyku slovom aj písmom.

To všetko sa začalo myšlienkou predsedu SKUS Vinohrady Janka Macha pred jedenástimi rokmi. V premiérovom ročníku folkloristi tancovali v sťažených podmienkach na hline, nebola tribúna, ani javisko. V ďalších rokoch sa postupne všetko vylepšovalo – tak pre účinkujúcich ako aj hostí. Nie div, že práve táto slávnosť bola v okrese Indija ocenená ako jedno z najlepších kultúrných podujatí a je príkladom pre druhé národnostné menšiny v okrese. Prvotná myšlienka sa zhmotnila do krásneho každoročného stretnutia Slovákov nielen z Vojvodiny, ale aj zo zahraničia.

Každoročná oslava má za cieľ zachovať tradície Budárských dní v Slankamenských Vinohradoch a tým chrániť slovenské tradície, zvyky a jazyk budárov. Zároveň vyhľadávať pôvodné činnosti, ktoré už tradične boli prvkom spájania sa ľudí, vzájomnej pomoci s dôrazom na oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a neprofesionálnej kultúry. Motiváciou slávností je nielen zábava, zážitok z gurmánskych pochúťok, ale prostredníctvom stretávky spoločenstva Slovákov z rôznych kútov Vojvodiny aj zachovanie materinského slovenského jazyka medzi obyvateľmi, pripomenutie si a oživovanie zvykov a dobrých tradícií starých rodičov.

V deň slávností sa bude v Slankamenských Vinohradoch súťažiť o najlepšiu rybaciu polievku, najlepšie víno a najkrajšiu budársku palicu zvanú  ,,BUDÁRKU“. Najlepší získajú pohár a diplom za účasť.

V rámci program vystúpi po prvý raz zahraničný folklórny súbor Jánošík zo Slovenska. FS Jánošík pracuje pri Dome Matici Slovenskej vo Fiľakove od roku 1996. Má zhruba 30 členov v tanečnej zložke, ženskej speváckej skupine, rozkazovačoch, inštrumentalistov (fujara, píšťalka, heligónka) a hrá im  legendárna ľudová hudba Ďatelinka z Detvy pod vedením Ondreja Molotu. Okrem toho všetkého otvorí v rámci programu Pavol Juhás Povolný, insitný maliar z Padiny, detskú dielňu tvorivosti – maľovanie obrázkov pre deti a mládež.

Podujatie sa realizuje vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákovžijúcich v zahraničí, okresu Indija, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,   pomoci pri organizovaní AERD Padina a všetkých ľudí dobrej vôle. Tešia sa na vás a pozývajú členovia organizačného výboru v spolupráci s MZ a SKUS ,,VINOHRADY“ na čele s Jankom Mahom, predsedom organizačného výboru.

 

PROGRAM XI. BUDÁRSKYCH DNÍ

nedeľa 17. august 2014

 

15.00 – súťaž o najchutnejšiu rybaciu polievku, najlepšie víno, najkrajšiu budársku paličku – budárku

15.30 – etno výstava

16.00 – slávnostné služby Božie

17.30 – kultúrno-umelecký program

20.00 – tanec budárov

22.00 – spektakulárny ohňostroj

22.15 – tanec pri zábavnej hudbe

 

Bližšie informácie pre médiá:

Ján Maho

Mobil:064 822 3644

mahojano@gmail.com

 

Potvrdenie účasti  zástupcov médií:

Daniela Ďurašová

Mobil: 064 5261 320,069 5261 320

durasova@aerd.org.rs