XIV. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku v obci Banka

"Banka

Dňa 1.8.2010 sa predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí PhDr. Vilma Prívarová a pracovníčka Teritoriálneho odboru Mgr. Magdaléna Grigarová zúčastnili na 14. Celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku v obci Banka, ktorý je spolu so 44. Novohradským národnostným stretnutím súčasťou 15. Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu.
Po folklórnej bohoslužbe venovanej pamiatke Štefana Lamiho sa hostia na čele krojovaného sprievodu presunuli na prírodné javisko Banského jazera. Pestrý program pod názvom „Z pokolenia na pokolenie“ konferovala tajomníčka ZSM Monika Szabóová spolu s riaditeľom Hontiansko-ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši Jurajom Matiášom. Po úvodnej piesni „Daj Boh šťastia“ sa návštevníkom festivalu prihovoril starosta obce Banka Ondrej Ivanič, predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová ako aj predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová-Baráneková, ktorá v príhovore poďakovala Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za výbornú spoluprácu a finančnú podporu, ktorú ZSM každý rok od ÚSŽZ dostáva.
Medzi účinkujúcimi sa predstavili ženské spevácke skupiny zo Šápova a Luciny, folklórne skupiny z Banky, Pišpeku a Novohradu, DSS Rozmarín z Veňarcu, FS LIPA z Budapešti, FS Zelený veniec z Ecseru, SS Mladých Pilíš z Mlynkov, Bánhidy, Tardoša a Síleša, dievčenské spevácke skupiny z Veňarca a Níže, Ľudová hudba Svrčkovci zo Šalgotarjánu, Nemecký národnostný spevokol z Berkenye. Program obohatili aj spevy sólistov Very Komjáthiovej, Žofky Komjáthiovej, Martina Hubačeka a Aliz Agodovej.
Medzi pozvanými hosťami boli aj predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Zuzana Hollósyová a riaditeľka Slovenského divadla VERTIGO Daniela Onodiová a evanjelické farárky Hilda Gulácsiová-Fabulyová a Alžbeta Nobiková.
Vo večerných hodinách slávnosti vyvrcholili záverečným galaprogramom 15. Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu pod názvom „Návrat ku koreňom“, v rámci ktorého vystúpili folklórne súbory zo Slovenska, Talianska, Gruzínska, Grécka, Paraguaja, Írska a Maďarska.

"Banka