XX. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku

Spolok Slovákov v Poľsku pozýva na XX. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. Dni s bohatým kultúrnym a spoločenským programom sa uskutočnia v termínoch 29. júna v Durštíne, 30. júna v Novej Belej a 7. júla v Podvlku. Spoluorganizátormi podujatí sú Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín a Podtatranské osvetové stredisko Poprad.

PROGRAM

 29. jún 2013 – Durštín

19.00 h – hasičská zbrojnica v Durštíne

– prezentácia knihy ZROZUMIEĆ DURSZTYN známeho spisovateľa Jerzego S. Łątku (s prekvapením)

 

30. jún 2013 – Nová Belá

14.30 h – pozemok pri Centre slovenskej kultúry

– vystúpenia súborov zo Slovenska: Folklórny súbor OČOVAN z Očovej; FS ĽUBOVŇAN zo Starej Ľubovne; krajanských súborov: FS SPIŠ z Novej Belej, FS ZELENÝ JAVOR z Krempách, FS HAJDUKI z Vyšných Lápš, dychovka dekana F. Móša z Novej Belej a Mládežnícka dychovka z Kacvína

– koncert hudobnej skupiny GALAXIA z Nižnej na Orave

 

7. júl 2013 – Podvlk

13.30 h – svätá omša v slovenskom jazyku v kostole sv. Martina

15.00 h – parkovisko oproti kostolu sv. Martina

– vystúpenia súborov zo Slovenska: Folklórny súbor DREVÁR z Krásna nad Kysucou; Tanečná skupina ZUŠ z Nižnej a Trstenej; Folklórna skupina z BabínaFS HAJDUKI z Vyšných Lapš, kapela Františka Harkabuza, FS SPIŠ z Novej Belej, dychovka z Podvlka, mažoretková skupina MAGNES a MAGNESIK z Podvlka, kapela Krištofa Pieronka

– koncert hudobnej skupiny GALAXIA z Nižnej na Orave.

 Spolupráca: Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Podtatranské osvetové stredisko Poprad

POZVÁNKA