XXI. Bienále fantázie Martin 2014: šanca pre deti a žiakov Slovákov žijúcich v zahraničí

Medzinárodná súťaž a výstava detskej výtvarnej tvorby Bienále fantázie v Martine je vrcholným podujatím detskej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike. XXI. medzinárodná detská výtvarná prehliadka BF Martin 2014 predstavuje pre všetkých zúčastnených v horizonte 45 rokov od svojho vzniku nielen profesionálny záujem o detskú výtvarnú tvorbu prezentovanú v medzinárodnom kontexte, ale predovšetkým hlboký záujem o umelecké a súčasne mravné posolstvo tohto nadčasového projektu, ktorý síce mení pravidelne svoju podobu, (pozvánka, katalóg, výstava) ale nikdy nie podstatu, ktorou zostáva výchova umením k umeniu a permanentný obdiv k detskej výtvarnej spontaneite a výtvarnej imaginácii súčasne. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako jeden zo spoluorganizátorov XXI. Bienále fantázie Martin 2014 týmto prizýva deti a žiakov našich krajanov k účasti v súťaži a zaslanie svojich prác v nadväznosti na propozície, ktoré na tomto mieste uverejňujeme. Dôležitá informácia: uzávierka súťaže je 31. marca 2014!

 

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“

                                                              Antoine Saint de Exupéry

 

Skúmanie pojmov, akými sú láska alebo nenávisť, dobro či zlo, múdrosť, ale i hlúposť, prostredníctvom hlavnej témy XXI. BF, sú opakovanou výzvou pre tvorbu dramaturgickej línie projektu a podľa nej majú čo do činenia so SRDCOM človeka. Odtiaľ pochádzajú naše najvnútornejšie motivácie – premýšľať, hodnotiť, súdiť a napokon konať. Nie náhodou ktosi povedal, že najväčšia vzdialenosť, ktorú musí človek prejsť, je vzdialenosť medzi hlavou a srdcom. Literárne príbehy a ich hrdinovia s menovanými, ale i nemenovanými charakterovými vlastnosťami sú dobrou motiváciou i návodom, kde sa pozerať po námetoch, ale nie sú jedinými. Opäť nás poteší neprvoplánové uchopenie témy. Srdce je centrum, motor, hybná sila človeka, životne dôležitý orgán, sídlo našich emócií, charakteru a ako sme naznačili vyššie, dokonca i myšlienok, alebo skôr dôsledkom toho, ako premýšľame…

Pestovanie umeleckých emócií dieťaťa je nemennou métou spoločného snaženia tvorcov bienále fantázie. Dieťa ako citlivý barometer reality dokáže „vidieť aj veci neviditeľné“. Nahliada do sŕdc dospelákov a číta v nich lepšie, ako by sme si chceli predstaviť. Je čas, aby sme citlivo načúvali detskému SRDCU aj my dospelí, aby sme rozpoznali jeho radosti či smútky, ktoré o. i. spoluvytvárajú osobitosti jeho výtvarného prejavu, a najmä – nezabúdajme, že „to hlavné je očiam neviditeľné“. Veríme, že sa nám v osvedčenej zostave (pedagóg – dieťa – galéria) opäť podarí pripraviť nezabudnuteľnú slávnosť výtvarnej fantázie.

 

Opäť v Turčianskej galérii v Martine 15. 5. 2014

Hlavný usporiadateľ XXI. ročníka Bienále fantázie 2014
TURČIANSKA GALÉRIA MARTIN

Spoluusporiadatelia
MESTO MARTIN
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
BIBIANA – MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI BRATISLAVA
OZ Všetko pre teba – C.I.T.
 

Téma súťaže: SRDCE

Súťaž sa vypisuje v odboroch:
KRESBA
MAĽBA
GRAFIKA
PLASTIKA, OBJEKT
FOTOGRAFIA, FILM, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, ANIMÁCIA

 

Vekové kategórie:  DO 6 ROKOV, OD 7 DO 9 ROKOV, OD 10 DO 13 ROKOV, OD 14 DO 18 ROKOV

Formáty výtvarných prác: plošné maximálne A2, objekty 100 x 100 cm.
Výtvarné práce nie staršie ako 2 roky.
Každá práca musí byť na zadnej strane čitateľne označená údajmi
a) MENO AUTORA ALEBO AUTOROV, AK IDE O KOLEKTÍVNU PRÁCU
b) VEK
c) POHLAVIE
d) ADRESA BYDLISKA
e) NÁZOV PRÁCE A ROK VZNIKU
f) NÁZOV ŠKOLY ALEBO INŠTITÚCIE, ADRESA, TELEFÓN A E-MAIL
g) MENO UČITEĽA
h) TECHNIKA

Všetky texty označenia prác a ostatná korešpondencia môžu byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Prihlásené práce ostávajú majetkom organizátorov a slúžia na študijné a výstavné účely. Práce pastelom a uhľom prosíme fixovať.
 

Uzávierka súťaže: 31. marec 2014

 

Výtvarné práce v pevnom obale posielajte na adresu:

TURČIANSKA GALÉRIA

Daxnerova 2

036 01 Martin

Slovenská republika

 

KONTAKT: Tel. / FAX: +421 43 422 44 48, +421 907 972 547

www.turiecgallery.sk

riaditeltg@vuczilina.sk

muzilova@vuczilina.sk

jarmila.kovacova@vuczilina.sk

 

Koordinátor BF 2014: Ľubomír Kraľovanský

Autorka projektu a kurátorka BF 2014: Jarmila Kováčová

Produkcia BF 2014: Eva Mužilová, Jarmila Valkovská