Z batôžka minulosti do vena budúcnosti: na galaprograme 56. SNS v Báčskom Petrovci

Najviac návštevníkov zo všetkých ponúknutých programov v rámci Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci každý rok priláka galaprogram domácich folklórnych súborov a sólistov. Nebolo tomu inak, ako informuje reportér Jaroslav Čiep na portáli týždenníka HLAS ĽUDU, ani v sobotu 5. augusta počas 56. ročníka Slovenských národných slávností, emblematickej manifestácie slovenskosti z aspektu histórie i prítomnosti potvrdzovania jazyka a kultúry, najmä však zachovania kultúrneho a duchového dedičstva Slovákov za hranicami ich materskej krajiny v jednom z najvýznamnejších centier slovenskej Dolnej zeme v štátoch juhovýchodnej Európy.

Autori galaprogramu obecenstvo zvyčajne oslovia kvalitným programom. Nebolo tomu inak ani tohto roku, presnejšie včera večer. Galaprogram našich folklórnych súborov a sólistov na ihrisku vedľa Základnej školy Jána Čajaka pomenovaný Z batôžka minulosti do vena budúcnosti už samotným pomenovaním hovorí o zašlých časoch. Ním návštevníkov chceli zviesť do čias spred sto rokov. Oživiť časy, kedy v Petrovci bývali aktuálne a veľmi živé chmeľové oberačky. Vtedy sem chodievali oberači z rôznych krajov a vznikali nielen všelijaké komické situácie, ale lásky a manželské zväzky. Práve takými situáciami už skúsení herci KUS Petrovská družina popretkávali predely medzi jednotlivými bodmi účinkujúcich folkloristov.

Aj na tomto galaprograme sa autori pokúsili zoskupiť a predstaviť to najkvalitnejšie, čo na našej folklórnej scéne v tejto chvíli máme. Preto naň zavolali zo 340 folkloristov. Program moderovala moderátorská dvojica Vladimíra Sabová a Ivica Grujić Litavský. V rámci uvádzania nezabudli prízvukovať ani 85 rokov obnovenia a 120 rokov od narodenia prvého predsedu MSJ Janka Bulíka.

Aj tohto roku dramatické prvky na javisku zahrali „oberačky“ z domáceho spolku Anna Fehérová, Milina Sýkorová a Želmíra Pataftová. Pri tom im pomohol i „vŕškar“ Ján Lačok. Predtým, ako sa to roztočí na veľkom letnom javisku slávnosťový galaprogram, tradične začína svojským defilé účastníkov programu z nádvoria školy tiahnucim popred javisko. Prítomných v mene organizátora programu Matice slovenskej v Srbsku privítal predseda Ján Brtka. Pri tejto príležitosti obecenstvu sa prihovoril aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý program i otvoril.

V poldruhahodinovom programe sme mali možnosť kochať sa na krásu našich tradičných krojov a v tancoch a spevoch mladých, ale aj starších a skúsených folkloristov zo slovenských prostredí. Všetci sa už predtým dokázali na našich vrcholných tanečných a speváckych manifestáciách. Na úvod sa tancami predstavila MFS KUS Zvolen z Kulpína a po nich aj chlapčenská spevácka skupina pri DK Michala Babinku z Padiny. Aj staršia TS KUS Sládkovič z Boľoviec, ako i mužská spevácka skupina SKUS Pivnica. Vystúpili aj tanečníci FS V pivnickom poli sa predstavili prítomnému obecenstvu a po nich tanečníci FS KUS Jána Kollára zo Selenče.

Z neďalekého Kysáča sa predstavili aj ženy speváčky a tanečníci FS Vreteno pri UKVKC Kysáč. Svoje spevácke zručnosti aj v Petrovci dokázala tohtoročná víťazka pivnického festivalu spevákov Katarína Kalmárova zo SKOS Detvan z Vojlovice. Svoju dlhoročnú folklórnu skúsenosť na javisku potvrdili aj starší tanečníci domáceho KUS Petrovská družina. Na tému vína a vinohradov sa na záver predstavili aj najlepšie ocenení tanečníci na hložianskom festivale FS Rozmarín, ale i speváci DSS Perla pôsobiaci pri KCCUK v Kovačici.

Celkom na záver moderátori programu k záverečnému bodu na javisko pozvali všetky súbory. Obecenstvu pripomenuli kto všetko účinkoval v programe. Zároveň im prezradili, že scenár a réžiu programu i tohto roku prichystali Daniela Legíňová-Sabová a Ján Slávik.

Spoločným záverečným tancom pod menom Do nášho okienka všetkých folkloristov na javisku a pred ním a matičnou hymnou Po nábreží koník beží, ktorú zaspievali všetci účastníci programu spolu s početným obecenstvom, sa v sobotu 5. augusta večer ukončil aj tohtoročný galaprogram našich dospelých folkloristov.

 

Na titulnej fotografii:

Slávnostný galaprogram 56. Slovenských národných slávností v sobotu 5. augusta otvoril v Báčskom Petrovci Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v prítomnosti Jána Brtku, predsedu Matice slovenskej v Srbsku.

Na snímkach vo fotogalérii:

V programe postupne vystúpili folkloristi, umelci a spevácke súbory z rôznych prostredí Slovákov vo Vojvodine – Pivničania, Boľovčania, herci a herečky, Kysáčanky, Katarína Kalmárová, ako aj Petrovčania či Kovačičania. Prirodzene, na radosť početného publika a hostí slávnostného galaprogramu.

 

JAROSLAV ČIEP, Hlas ľudu

FOTO: AUTOR