Z tohtoročnej Nobelovej ceny za literatúru Tomasovi Tranströmerovi sa osobitne tešia Slováci vo Švédsku

Nobelovu cenu za literatúru udelili v tomto roku švédskemu básnikovi Tomasovi Tranströmerovi (narodil sa 15. apríla 1931 v Štockholme, kde aj žije).
Hneď vo štvrtok 6. októbra 2011 – v deň vyhlásenia prestížnej svetovej ceny, o ktorej rozhodujú reprezentatívne osobnosti Švédskej akadémie, prišla správu osobne oznámiť do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Naďa
Hammarberg, predsedníčka Kultúrnej spoločnosť priateľov Milana Rúfusa v Štokholme (existuje od roku 2003, jej členmi sú naši Slováci vo Švédsku i Švédi, čestnými členmi spisovatelia a umelci žijúci na Slovensku). Povedala, že potešujúci oznam sa dozvedela telefonicky niekoľko sekúnd po oficiálnom vyhlásení od Jana Gyllenhammara, redaktora ich internetovej stránky www.milanrufus.se. Jej radosť je násobená tým, že Tomas Tranström je riadny člen spolku, bol priateľom nášho nedávno zosnulého básnika Milana Rúfusa, s ktorým v hlavnom meste Slovenska spoločne predstavili svoju tvorbu.

V preklade slovenského básnika Milana Richtera vyšli zobrané básne severského autora pod názvom Medzi allegrom a lamentom. Kritika tvorbu čerstvého nositeľa Nobelovej ceny charakterizuje v duchu, že nepublikoval ani jedinú zlú báseň. „Tranströmer je nesporne osobitým zjavom v literatúre, je v istom zmysle pokračovateľom modernistických tradícií vo švédskej poézii i v svetovej lyrike. Jeho jedinečnosť spočíva v schopnosti presného obrazného pomenovania a priam orientálneho spojenia vizuálnych a citových vnemov, v schopnosti geniálne jednoducho načrtnúť deje v čistej i človekom zmenenej prírode a mnohoraké prepojenie týchto dejov na históriu, na ľudské podvedomie i na mystické oblasti.“

Na návšteve u básnika Tomasa Tranströmera (sediaci), Naďa Hammamberg v hornom rade vpravo.