Za bratom Vojtechom Vecánom

S pohnutím a smútkom v duši vyprevádzajú v piatok 15. júna v Prahe do večnosti svojho spolubrata Ing. Vojtecha Vecána, ktorý zomrel 7. júna 2012. Brat Vecán patril medzi oddaných ľudí, prehlbujúcich počas celého tvorivého života slovensko-českú vzájomnosť, pričom zasluhuje našu vďaku najmä za jeho snahy o šírenie duchovného návratu k odkazom Jána Kollára.
 
V snahe  o oživenie myšlienok Jána Kollára v kontexte ich životaschopnosti v povedomí dnešnej generácie založil Vojtech Vecán pri Slovenskom  evanjelickom a. v. cirkevnom zbore  v Prahe Spoločnosť Jána Kollára (SJK), pričom práve pod vedením brata Vecána sa uskutočnilo aj posledné pripomienkové  zhromaždenie pri príležitosti 160. výročia od úmrtia J. Kollára.
 
Posledná rozlúčka s bratom V. Vecánom sa koná 15.  júna 2012  v Evanjelickom a. v. kostole sv. Michala v Jirchářích 14/152, Prahe 1.
 
Česť jeho pamiatke!
 
S úctou  a vďakou spolubrat a reemigrant Boldiš