Za Jánom Bulíkom – lekárom, národovcom, folkloristom a vnímavým človekom

Smutná zvesť prišla z východného Slovenska. V sobotu 15. decembra 2012 sa v Pozdišovciach vo veku 83 rokov pobral do večnosti MUDr. Ján Bulík, kovačický rodák a syn JUDr. Jána Bulíka, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii. Posledná rozlúčka s mimoriadne tvorivým človekom pevných morálnych a ľudských princípov sa koná v pondelok 17. decembra o 14.00 h v Pozdišovciach.

MUDr. Ján Bulík sa narodil 19. apríla 1929 v Novom Sade. Keď mal poldruha roka, zomrela mu matka. Keďže otec, ktorý bol advokátom v Novom Sade a Belehrade, sa stal vedúcou osobnosťou vojvodinských Slovákov, dal syna na výchovu k starým rodičom a strýkovi do Kovačice, kde prežil detstvo. V Kovačici Ján Bulík ukončil aj základnú školu, gymnaziálne štúdiá absolvoval následne v Pančeve, Báčskom Petrovci a Bratislave, kam Ján prišiel v roku 1946. V tom čase mal už za sebou trpké životné skúsenosti II. svetovej vojny, v ktorej prišiel o otca. Počas vojny bola rodina Bulíkovcov prenasledovaná,  otec – právnik zatknutý a odvezený do koncentračného tábora Mauthausen, kde v roku 1942 zahynul.

Medicínu vyštudoval Ján Bulík ml. v rokoch 1948-1953 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdií tancoval v rokoch 1950-1953 vo folklórnom súbore Lúčnica ako tanečník prvej generácie. Po ukončení štúdií nastúpil ako gynekológ do michalovskej nemocnice, kde odpracoval 40 rokov, ďalších 10 rokov v Sobranciach. Od 80. rokov žil MUDr. Ján Bulík v Pozdišovciach.

MUDr. Ján Bulík bol spoluzakladateľom a aktivistom Spolku Slovákov z Juhoslávie na Slovensku. Výrazne prispel doma i v zahraničí na zviditeľňovaní života a diela jeho otca JUDr. Jána Bulíka, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii. Cez spolok, ale aj osobne s rodinou, pomáhal vojvodinským Slovákom prejaviť sa v krajine ich predkov. V srdci si nosil až do posledných dní života všetky osady vo Vojvodine, zbožňoval najmä Kovačicu a Padinu, s obľubou sa zhováral v kovačickom nárečí, plynule hovoril i po srbsky.

Česť jeho pamiatke!
 

 
Viac o MUDr. Jánovi Bulíkovi a jeho otcovi JUDr. Jánovi Bulíkovi:

www.hl.rs

www.hl.rs

www.comp-press-data.hu