Za Jánom Holým, legendou z radov Slovákov v USA, publicistom, novinárom a významnou osobnosťou krajanského sveta

Roky patril k najuznávanejším doyenom slovenského krajanského sveta. Ak si niekto zaslúži hrdiť sa prívlastkom legendy spomedzi státisícov Slovákov žijúcich v zahraničí, potom je to nespochybniteľne (rovnako ako to bolo v prípade Imricha Kružliaka v nemeckom Mníchove) rodák z Novej Bane, pán Ján Holý, preživší po svojej emigrácii v roku 1949 celý svoj tvorivý a slovenskosti oddaný život na prospech krajanskej komunity ďaleko od vlasti. Mysľou i svojimi činmi bol s ňou prepojený na diaľku, po roku 1989 sa tešil opätovným návratom, pričom od roku 1993 na krajanmi v USA odjakživa vytúžené Slovensko so svojou samostatnou štátnosťou. Žiaľ, o tom všetkom budú blízki krajania, priatelia a tisícky známych Jána Hollého v našej diaspóre i doma na Slovensku, spomínať a hovoriť v tom najlepšom už iba v minulom čase.

Vždy elegantného a zajedno i pokorného, uvážlivého, v debatách pozorne načúvajúceho a zrozumiteľne argumentujúceho vzácneho spolubesedníka, diskutéra s obdivuhodným tematickým spektrom, Jána Holého, spomedzi nás  vytrhla dlhotrvajúca choroba. V kruhu svojich najmilších a najbližších, manželky Niny a dcér Janky a Ľubky s rodinami, pán Ján Holý, jeden z najvýznamnejších krajanských aktivistov celej druhej polovice 20. storočia, novinár, redaktor, publicista a približovateľ historický kontext dôležitosti poznania vkladu Slovákov v zahraničnom exile a emigrácii do národného pohybu ich milovaného Slovenska, sa vo veku 97 rokov pobral v piatok 24. júla 2020 v skorých ranných hodinách doma v New Jersey do večnosti. 

Posledná rozlúčka s Jánom Holým sa uskutoční v sobotu 1. augusta v Kostole sv. Jána Nepomuckého v New Yorku.

V súvislosti so skonom Jána Holého vyjadruje Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, úprimnú sústrasť pani Nine Holej a celej rodine, blízkym a priateľom pána Jána Holého. Správu o jeho úmrtí prijal predseda ÚSŽZ a všetci tí jeho kolegovia v úrade, ktorí mali  česť pána Holého poznať a stretávať sa s ním aj na Stálych konferenciách v Bratislave (naposledy v roku 2014) so smútkom i súcitom, v ktorom presahujú spomienky na jednu z kľúčových osobností slovenského krajanského sveta. V osobnosti Jána Holého odchádza z krajanského diania a mapy jedna celá historická éra života našej diaspóry, ktorá je priam oduševňujúcim a motivačným poznaním, ako veľa sa pre svoju domovinu dá urobiť, aj keď človek žije desaťročia mimo jej hraníc.

 

Česť svetlej pamiatke

pána Jána Holého!

 

 

KTO BOL JÁN HOLÝ

Jeho životný príbeh by akiste vydal na spomienkový román, glosy, fejtóny a iné priblíženia Slovákov v Amerike prostredníctvom osobnostných skúseností a zážitkov Jána Hollého v „poviedkových zošitoch“, almanachu. Chce sa veriť, že stopa jeho tvorivého života nezostane zabudnutá ani pre nové generácie Slovákov vo svete, najmä v USA, a že sa raz dočkáme dokumentárneho filmu, v ktorom by sa natrvalo ukotvili jeho charakterové črty, neľahká, no tvorivosťou v prospech slovenskosti a odkazu predkov v osobnostných prejaveniach sa v záujme celej slovenskej diaspóry, neoceniteľný vklad Jána Holého do panteónu slovenského krajanského sveta!

Ján Holý sa narodil 8. augusta 1922 v Novej Bani.  Počas profesijného pôsobenia na Slovensku pracoval ako redaktor vysokoškolského časopisu Borba a v rokoch 1945-1947 v Spravodajskej agentúre Slovenska. V októbri 1947 ho uväznili, po prepustení v januári 1948 sa rozhodol emigrovať. Už v nemeckom utečeneckom tábore v Ludwigsburgu sa stal redaktorom časopisu Slobodné Slovensko

Novinárskej práci, redigovaniu novín a časopisov sa venoval aj po príchode do Ameriky v roku 1949. V rokoch 1950-1954 pracoval ako výpomocný redaktor novín Katolícky Sokol, v rokoch 1952-1954 v redakcii Dobrého pastiera. Potom inicioval založenie politickej revue Rozhľady (1956-1959), ktoré aj redigoval. Stovky článkov publikoval v ďalších americko-slovenských novinách, kalendároch a zborníkoch.

Mimoriadne cenný bol publicistický prínos Jána Holého najmä pri vydávaní novín (kedysi denník prešiel neskôr na periodicitu týždenníka) Slovák v Amerike. (Noviny Slovák v Amerike pomáhali budovať slovenský život v Amerike – vôbec prvé číslo vyšlo na štyroch stranách 21. decembra 1898 v Plymouthe.) J. Holý v redakcii pôsobil a pre noviny písal už od 50.rokov 20. storočia. A bol to práve Ján Holý, ktorý podal novinám významnú, priam záchrannú pomocnú ruku, keď sa na jar 1989 dostali do krízy a hrozil koniec vydávania najtradičnejšieho titulu Slovákov v zámorí. Vtedajší vydavateľ J. Krajsa oznámil, že od konca roka prestane vydávať Slováka v Amerike. V priebehu roka napriek viacerým pokusom sa nenašiel nový vydavateľ. Až v decembri 1989 Ján Holý vytvoril vydavateľskú skupinu a sám sa stal redaktorom. Sídlom redakcie sa stal Passaic v New Jersey, kde pod vedením Jána Holého vychádzali Slovák v Amerike až do decembra 2008. Od januára 2009 sa vydavateľmi v tomto období už mesačníka stali bratia Milan a Jaroslav Čuba a sídlom redakcie je Linden, rovnako v New Jersey.

Ak si uvedomíme, že keď sa v roku 1989 podujal Ján Holý (v 77 rokoch!) na šéfredaktorskú zodpovednosť, pričom bol zároveň aj vydavateľom mesačníka Slovák v Amerike, potom už len tento jeho počin si zasluhuje označiť ho prívlastkom výnimočnosti! Svojou novinárskou prácou, ktorú v zahraničí nepretržite vykonával šesť desaťročí, sa radí Ján Holý k nestorom slovenskej exilovej žurnalistiky. Redakčne a spoluatorsky sa podieľal na monografickej publikácii o amerických Slovákoch The Slovaks in America (1977) a je spoluautorom knižky Slovenská Amerika – Slovak America, ktorá vyšla na Slovensku (1999). 

Viac ako polstoročie sa Ján Holý venoval aj organizačnej, národno-kultúrnej a politickej práci. Bol spoluzakladateľom Slovenského sociálneho výboru, ktorý získaval finančnú podporu pre utečencov. Ďalej bol činný v Slovenskom demokratickom bloku a Slovenskom študijnom stredisku, pracoval v predsedníctve americkej pobočky Slovenskej národnej rady v zahraničí a viedol miestny organizačný výbor v New Yorku pri zakladaní Svetového kongresu Slovákov. 

V rokoch 1975-2002 bol J. Holý generálnym tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike. Slovenská republika si uctila jeho prácu udelením niekoľkých vysokých vyznamenaní. Naposledy Cenou Milana Rastislava Štefánika, ktorú udeľuje od roku 2018 Svetové združenie Slovákov v zahraničí (Ján Holý je prvým laureátom tejto ceny, ktorú pre jeho neprítomnosť počas Stálej konferencie na jeseň 2018 v Bratislave prevzal z rúk predsedu SZSZ Vladimíra Skalského pán Marek Soltis, aktivizujúci v súčasnosti novú generáciu krajanov v New Jersey a v New Yorku.)

 

Na Slovensku poznali Jána Holého mnohí významní  kultúrni pracovníci aj osobnosti verejného a politického života. Nezabudnuteľnými zostanú v pamäti účastníkov Stálej konferencie Slováci žijúci v zahraničí a Slovenská republika bezprostredné a neformálne stretnutia s manželmi Jánom a Ninou Holými (v roku 2012 aj s dcérou Jankou), úprimné dišputy s nimi, návštevy v Prezidentskom paláci v obkolesení mnohých ich priateľov.

 

Za všetkých sa lúčime slovami

Zbohom, pán Holý, Slovensko, Vaša rodná vlasť, na Vás nikdy nezabudne!

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy počas stretnutí s krajanmi a priateľmi počas Stálej konferencie Slováci žijúci v zahraničí a Slovenská republika na jeseň v roku 2012 vrátane prijatia krajanov prezidentom Ivanom Gašparovičom v Prezidentskom paláci.

Na archívnej snímke: slovenský prezident Ivan Gašparovič prijal 14. mája 2007 v Prezidentskom paláci v Bratislave predstaviteľov Slovenskej ligy v Amerike a zástupcov slovenských spolkov v USA pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej ligy v Amerike. Na snímke zľava čestný tajomník Ján Hollý, predseda Slovenskej ligy Daniel Tanzone (uprostred), prezident SR Ivan Gašparovič a Nina Holá (celkom vpravo) si prezerajú kaligrafický prepis Pittsburghskej dohody z mája roku 1918.

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ v rokoch 2015-2020 zavítal počas cesty v decembri 2015 v prostrediach našich krajanov v USA a Kanade aj do New Jersey, kde sa v družnej atmosfére stretol s vedúcimi predstaviteľmi Slovenskej ligy v Amerike, a teda aj s pánom Jánom Holým.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: Ľudo Pomichal (7), Pavel Meleg (3), Pavel Neubauer/ TASR (1), Robert Huttner/ pravda.sk (1)

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI:

Rozhovor s Jánom Holým zo 16. mája 2007v denníku PRAVDA, autor interview: Vladimír Jancura

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153753-holy-narodna-sloboda-prichadza-z-ameriky/