Za Máriou Pacherovou, obetavou pedagogičkou a manažérkou v prostredí slovenskej krajanskej komunity v Írskej republike

Iba pred pár týždňami, v polovici augusta tohto roku, zavítala Mária Pacherová, jedna z popredných pedagogičiek, ktoré vniesli svoj nespochybniteľný vklad do vzniku a rozvoja Vzdelávacích centier pre deti našich krajanov v štátoch západnej Európy a v zámorí, na pôdu ÚSŽZ. Riaditeľka Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku v Dubline v spoločnosti Dagmar Smalley, riaditeľkou Vzdelávacieho centra v Birminghame, oboznámila vtedy počas pracovnej  návštevy Milana Jána Pilipa, nového predsedu ÚSŽZ, so stavom a spôsobom výučby detí našich krajanov v tzv. víkendových vzdelávacích centrách, ako aj o perspektíve skvalitňovania ich pôsobnosti. Jednou z kľúčových pedagogičiek v tomto procese a aj zárukou jeho napredovania bola už viac ako trinásť rokov práve Mária Pacherová, plná plánov, entuziazmu, najmä však vzťahu k učiteľskému povolaniu, ktoré vnímala ako svoje životné poslanie. Žiaľ, nečakane a nenávratne sa pretrhlo vari v jej najtvorivejšom a najplodnejšom období. V utorok 13. októbra nás všetkých, ktorí sme Máriu Pacherovú poznali a stretávali sa s ňou, v smútku ohromila bôľna zvesť o jej náhlom skone.

O odchode Márie Pacherovej do večnosti informuje facebookový status Veľvyslanectva SR v Írskej republike.  "So smútkom oznamujeme, že od nás nečakane navždy odišla pani Mária Pacherová, úspešná slovenská učiteľka, zakladateľka a riaditeľka Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku. Do Írska sa so synom presťahovala v roku 2006 a od roku 2007 zasvätila svoj čas a energiu budovaniu úspešného vzdelávacieho projektu, aby sa slovenské deti mohli učiť v materinskom jazyku.

Okrem Dublinu postupne vznikli pobočky centra aj v ďalších írskych mestách. Mária Pacherová sa iniciatívne chopila aj založenia Vzdelávacieho centra v meste Lurgan v Severnom Írsku či ako predsedníčka Komisie zahraničných Slovákov ŠPÚ. Za svoje obetavé zásluhy počas pôsobenia v Írsku, bola Márii Pacherovej v roku 2019 odovzdaná pamätná medaila Štátneho pedagogického ústavu.

Mária Pacherová bude nenahraditeľná za jej ľudskosť, aktivitu a obetavosť, s akou aj na úkor svojho voľného času a súkromia napomáhala rozvíjaniu slovenskosti formou výučby slovenčiny a slovenských tradícií v najmladšej generácii Slovákov v krajanskej komunite v Írskej republike."

Česť jej pamiatke!

 

Svoju hlbokú sústrasť v snahe zmierniť smútok za nečakaným odchodom Márie Pacherovej vyjadruje najbližšej rodine i blízkym, ako aj priateľom a známym na Slovensku i v krajanskom svete, v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho predseda Milan Ján Pilip.

Nečakaným skonom Márie Pacherovej stráca podľa jeho slov početná slovenská komunita v celom Írsku  cennú, fundovanú a najmä motivujúcu pedagogičku a manažérku, ktorá obetavou a cieľavedomou prácou pozitívne ovplyvnila vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku medzi najmladšou generáciou detí našich krajanov v Dubline a ďalších mestách Írska, v ktorých žijú a pôsobia Slováci. Jej trvalá stopa a pedagogická práca, ktorú po sebe zanecháva, bude tou najlepšou výzvou a prímerom, aby v jej diele s takým zápalom, ako ho prezentovala Mária Pacherová, pokračovali i jej nasledovníci.

Česť jej svetlej pamiatke!

 

13. 10. 2020