Za Slovákmi a slovenčinou do Našíc a Užhorodu

V aktuálnom rozhlasovom cykle Slováci vo svete, ktorý Ingrid Slaninková pravidelne pripravuje vo vysielaní pre krajanov na okruhu RTVS Radio Slovakia International (rozhovory a reportáže si môžete vypočuť aj v pravidelných blokoch na okruhu Rádia Regina), sme nahliadli do života Slovákov v krajinách, v ktorých tvoria národnostné menšiny – v Chorvátsku a na Ukrajine.

Slováci v Chorvátsku sa pýšia kultúrou

Podľa  posledných oficiálnych štatistík sa v Chorvátsku hlási  k slovenskej národnosti  približne 4 700 ľudí. Najviac ich žije v oblasti Slavónie – teda na severe krajiny. K najznámejším slovenským strediskám patrí Ilok, Jurievac, Josipovec, ale najmä Našice – centrum klutúrno-spoločnského života Slovákov v Chorvátsku. V meste sídli niekoľko významných slovenských inštitúcii, medzi nimi aj Ústredná  knižnica  Slovákov, ktorá v minulom roku oslávila 15. narodeniny. Nielen našická knižnica, ale aj folklórny súbor Ivan Brník Slovak z neďalekého Jelisavca sa podpisuje  pod uchovávanie našich kultúrnych tradícii v Chorvátsku. V roku 1967  ho založil učiteľ Tomislav Rajkovič a dnes v ňom pôsobí takmer  sto spevákov, muzikantov a tanečníkov.

Stiahnuť audio súbor

 

Na univerzite v Užhorode aj slovenčina

Na Katedre slovanskej filológie na Užhorodskej národnej univerzite na Ukrajine sa vyučuje nielen ruština, maďarčina a čeština, ale už dvadsať rokov aj slovenčina. Podľa  prof. Svetlany Pachomovej hodiny slovenčiny navštevujú aj tamojší Slováci a katedra sa pýši niekoľkými prvenstvami.

Stiahnuť audio súbor

 

Aj tieto rozhovory si môžete vypočuť:

 13.2. 2014 –  Rádio Regina Košice  (od 8.00 do 8.30 h)

15.2. 2014  –  Rádio  Regina Bratislava   (od 11.00 do 11.30 h)

16.2. 2014 –   Radio Regina Bratislava  (o 6.50 hod.)

17.2.  2014 –  Rádio Regina Banská Bystrica   (od 15.30 do 16.00 h)    

A,  samozrejme, každú stredu na Radio Slovakia International, alebo na  www.rsi.sk  v rubrike „Slováci vo svete“.

 

Milí  krajania,

staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“,  ktoré pripravuje   Radio  Slovakia  International a napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.

Informácie  o vašich krajanských  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk