Za Vieroslavou Tímárovou, pedagogickou odborníčkou, vnímavou podporovateľkou slovenskosti v prostrediach krajanov v Rumunsku

V piatok 23. augusta 2019 Slovákov v Rumunsku, kolegov – pedagógov, ako aj spolkové, vedecké a literárne inštitúcie  slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku po ťažkej chorobe navždy opustila odborná inšpektorka Vieroslava TÍMÁROVÁ. Naši krajania od Nadlaku cez Bihor, Temešvár až po Bukurešť, ale aj kolegovia a priatelia z materského Slovenska, ktorí mali česť a príležitosť v pani Vieroslave Tímárovej spoznať nielen skvelú odborníčku v oblasti vzdelávania a školstva, ale aj ústretového a obetavého človeka, zasadzujúceho sa o zveľaďovanie slovenskosti nielen v rodnom meste – Nadlaku, ale vo všetkých prostrediach v Rumunsku so slovenskou stopou, strácajú s jej odchodom do večnosti vnímavú a rozhľadenú ženu, ktorá celý svoj tvorivý život venovala s plnou oddanosťou „slovenskej veci“ nielen v jej domovskom štáte, ale na celej slovenskej Dolnej zemi.

Narodila sa 16. januára 1958 v Nadlaku, kde ukončila aj strednú školu. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk na Univerzite v Bukurešti. Po ukončení vysokej školy do roku 1995 pôsobila ako profesorka a riaditeľka na Základnej škole v Malom Peregu. Od roku 1995 do odchodu na dôchodok v roku 2019 pôsobila Vieroslava Tímárová na Ministerstve národnej výchovy Rumunska ako odborná inšpektorka pre slovenské, české, srbské a bulharské školy. V roku 1990 bola zakladajúcou členkou Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, členkou jeho kolektívnych orgánov na miestnej a celoštátnej úrovni, ako aj zakladajúcou členkou Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku.

Bola iniciátorkou a zakladateľkou viacerých relevantných podujatí a projektov pre vzdelávanie v slovenskom jazyku v Rumunsku a na Dolnej zemi. Bola významnou hybnou silou pri vzniku Lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši. Viacero mandátov bola predsedníčkou Školskej komisie Rady pre národnostné menšiny pri vláde Rumunska. Za svoju činnosť získala viacero ocenení, okrem iných Veľkú medailu Svätého Gorazda (2010) a Cenu Ondreja Štefanka (2018).

Rozlúčka so zosnulou Vieroslavou Tímárovou sa konala v utorok 27. augusta 2019 o 13.00 h na evanjelickom cintoríne v Nadlaku.

 

Česť jej pamiatke!