Začítajte sa do Prameňa, časopisu Slovákov v Chorvátsku

S ponukou dobrého a zaujímavého čítania prichádza prvého tohtoročného januárového čísla časopisu PRAMEŇ, ktorý vydáva Zväz Slovákov v Chorvátsku. Už tradične sa k jeho čitateľom obracia vo svojom editoriale  Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku a šéfredaktor časopisu PRAMEŇ.

Andrij Kuric v mesačníku, ktorý v januárovom vydaní vyšiel v náklade 750 výtlačkov, v úvodnom slove nielen bilancuje uplynulý náročný rok, ale sa s optimizmom a nádejou  díva aj v ústrety roku 2013, najmä cez prizmu aktivít Zväzu Slovákov v Chorvátsku, miestnych organizácií a odborov Matice slovenskej v Chorvátsku a, prirodzene, prostredníctvom tradičných podujatí kultúrno-spoločenského charakteru, na ktoré majú byť prečo Slováci v mestách i obciach Chorvátska, kde žijú, aj právom hrdí…

V obsahu 28-stranového januárového vydania časopisu PRAMEŇ je nepochybne toho dosť, čo stojí za povšimnutie, pozornosť, pochvalu či inšpiráciu.

Preto stručne: do príjemného čítania, priatelia!