Zasadnutie komisie kultúrneho dedičstva

Vo štvrtok 27. 10. 2011 sa v Lisztovom pavilóne Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Komisie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Zorganizoval ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave.
 

V poradí tretie tohtoročné pracovné zasadnutie viedol riaditeľ TIMMKO ÚSŽZ Martin Štrbka.  Na programe boli nasledovné otázky: 
  1. Aktualizácia koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a miesto zachovania kultúrneho dedičstva krajanov v nej.
  2. Budúcnosť Krajanského múzea – diskusia k stanovisku Matice slovenskej.
  3. Aktuálny stav významných projektov podporovaných prostredníctvom ÚSŽZ v slovenskom zahraničí, týkajúcich sa kultúrneho dedičstva – Národné múzeum v Báčskom Petrovci (Srbsko), Spomienka na Martina Jonáša (Srbsko), Slovenské kultúrne centrum v Našiciach (Chorvátsko), Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (Maďarsko), Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej (Poľsko), Slovenské kultúrne centrum v Užhorode (Ukrajina).
  4. Príprava  internetového portálu ÚSŽZ Slovenské zahraničie a miesto kultúrneho dedičstva krajanov v ňom.
Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Literárneho informačného centra, Matice slovenskej, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ústavu pamäti národa, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného archívu, Národného osvetového centra a Ústredia ľudovej umeleckej výroby.
 
ÚSŽZ ďakuje aj touto cestou Univerzitnej knižnici v Bratislave za poskytnutie priestorov a uskutočnenie  prehliadky knižnice po skončení rokovania.