Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre západnú Európu

Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Sekcia pre západnú Európu

25. október 2018

http://www.uszz.sk/sk/komisia-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz—sekcia-pre-zapadnu-europu-zasadala-v-bratislave