Zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ 14. 6. 2017

Zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ 14. 6. 2017

http://www.uszz.sk/sk/spolocny-postup-uszz-a-spu-v-krajanskom-skolstve-v-zapadnej-europe-a-zamori

 

Zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie 12. 5. 2017

http://www.uszz.sk/sk/o-vzdelavani-mladych-generacii-slovakov-v-strednej-juznej-a-vychodnej-europe-na-5-zasadnuti-sekcie-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz